Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян стартира проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" №332; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7; ул. "Христо Ботев" №105 и 107 и ул. "Тома Хитров" №23

11
Май
2021
Община Троян стартира проект „Повишаване на енергийната…

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 29.04.2021 г. от 11,00 ч. в град Троян, пред ж.к. Младост, бл. 2, Община Троян стартира проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23“

 

На 29.04.2021 г./четвъртък/ в град Троян, ж.к. „Младост“, пред бл. 2 се проведе встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“, с които се даде старт на изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23“.

Проектът е финансиран по договор № BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Бенефициентът е Община Троян. Общата стойност на проекта е 1 499 980,58 лв., от които 1 274 983,49 лв., европейско финансиране и 224 997,09 лв. - национално съфинансиране.

На встъпителната пресконференция и официалната церемония „Първа копка“ присъстваха г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян, инж. Мария Василева – Ръководител на проекта, членове на екипа за управление на проекта, представители на фирмите-изпълнители на дейностите по проекта, представители на сдруженията на собствениците, представители на ОИЦ-Ловеч, представители на медиите, граждани.

Пресконференцията бе открита от г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян.

Инж. Мария Василева запозна присъстващите с дейностите и очакваните резултати от проекта, финансиращата програма, както и фирмите-изпълнители за всяка сграда. Символично начало на строителните работи „Първа копка“ бе дадено от г-жа Михайлова, инж. Мария Василева, както и изпълнителите на строително-монтажните работи.

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на жилищния сектор в град Троян. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено-за намаляване на емисиите на парникови газове.

Подобряването на жилищния фонд ще доведе и до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията на живот в него.


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Последна промяна: 16:00, 11 Май 2021
Разглеждания: 774

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook