Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кметовете на Троян и Априлци откриха инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци

23
Апр
2021
Кметовете на Троян и Априлци откриха инсталации…

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

КМЕТОВЕТЕ НА ТРОЯН И АПРИЛЦИ ОТКРИХА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

            На 23.04.2021 г. бе проведено второто публично събитие по проект с Административен договор за безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“ – чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Чрез церемония „Откриване на обект“ и Заключителна пресконференция бе оповестена успешната реализация на проекта.

 Инвестицията реализира множество значими ползи за обществото и региона:

 • Намаляване на депонираните отпадъци
 • Създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезвреждане на битовите отпадъци
 • Ефективно използване на отпадъците
 • Създаване на нови работни места
 • Постигане на устойчивост в управлението на отпадъците
 • Опазване на околната среда, водите и здравето на жителите на общините Троян и Априлци.

За осигуряване на технологичните процеси на двете инсталации се извърши доставка на:

 • 110 бр. съдове за събиране на зелени отпадъци;
 • 2 бр. специализирани автомобила за събиране на зелените отпадъци;
 • 1 бр. мобилен шредер, който ще се използва и от двете инсталации
 • 1 бр. челен товарач, който ще се използва от двете инсталации
 • 1 бр. електрокар, който ще се използва от инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

Бъдещо управление

Оператор на изградените и оборудвани по проекта инсталации ще бъде публично предприятие, в което съдружници са общините Троян и Априлци. Дружеството ще се управлява в интерес на гражданите на общините Троян и Априлци.

 

            Принос на проекта за територията на общините Троян и Априлци

Предварителното третиране на битовите отпадъци, преди тяхното депониране, допринася съществено на намаляване на количеството и опасните им свойства, с което се ограничава вредното въздействие върху околната среда.

С развитието на технологиите за оползотворяването на отделените пластмаса, метал, стъкло, текстил, гума и кожа, все по-голяма част от тях се включват повторно в производството на нови продукти чрез използването им като алтернативен суровинен и енергиен източник и все по-малка част се депонират.

            С изградената автоматизирана система за компостиране ще се произвежда балансиран компост, с който се: обогатява почвата с органични вещества; предотвратява водната почвената ерозия; подпомага почистването и възстановяването на замърсени почви; осигурява живата компонента на почвата и намалява болестите по растенията; свързва замърсителите и ги елиминира от почвата; променя и стабилизира pH на почвата. Икономическите ползи включват намаляване на нуждата от поливане и използването на изкуствени торове и химикали за обработка на посевите.

Последна промяна: 13:44, 26 Юли 2021
Разглеждания: 521

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook