Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кметът на Троян подписа договор за сътрудничество с Лесотехнически университет - София

24
Фев
2022
Кметът на Троян подписа договор за сътрудничество…

Днес, 23.02.2022 г., в Информационно-културния център в Троян, ректорът на Лесотехническия университет в София чл. кор. проф. д-р Иван Илиев и г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян подписаха рамково споразумение, уреждащо приоритетните направления, формите на сътрудничество и органите за координация на съвместната дейност между двете институции. Споразумението регламентира възможността двете страни задълбочат сътрудничеството си в провеждането на практическо обучение и стажове на студенти от специалности „Технология на дървесината и мебелите“, „Компютърни технологии в мебелната индустрия“, „Горско стопанство“, „Ветеринарна медицина“, „Алтернативен туризъм“, да участват съвместно в национални, европейски и международни програми и проекти, подпомагащи регионалното развитие и изследователската дейност, да обменят на информация и добри практики и др.

Стремежът на Община Троян, при подписване на споразумението,  е  да съдейства за създаването и поддържането на подходяща институционална среда, насърчаваща тристранното партньорство между висшето училище, местната власт  и троянския бизнес.

В провелата се след официалната церемония дискусия, се включиха двама от заместник-ректорите на висшето учебно заведение, деканът на факултета по „Ветеринарна медицина“, собственици на мебелни и дървопреработващи фирми, директорите на местните Държавни горски стопанства и г-н Васил Василев – Председател на УС на Ловно-рибарския съюз.

Бяха обсъдени потребностите  на сектора, както и посоките, в които реално ще се извършва сътрудничеството с университета. Откроени бяха няколко основни проблема – липсата на последователна държавна политика за подкрепа на сектора, необходимостта от съвместна работа, за да бъде създадено сред обществото и управляващите разбиране за същността на работата на една дървопреработваща фирма, мебелно предприятие или горско стопанство, привличане на повече младежи към обучение в университета.

Сериозен проблем, споделян многократно, от предприемачите, се явява липсата на квалифицирани кадри, които да оперират със закупеното от тях високотехнологично оборудване и съответно да направят фирмата по-конкурентоспособна.

От друга страна, придобиването не само на теорeтични, а и на практически умения е сред ключовите фактори за успешно кариерно развитие на студентите. Овладяването на една професия, особено когато се касае за инженерна такава, е дълъг и сложен процес и изисква планиране и системна работа – както от страна на обучаващия се, така и от работодателя, като в тази посока активно ще се работи за кариерно ориентиране на учениците от гимназиалния курс, стажуване в местни фирми и гарантиране на професионалната реализация в тях на завършилите студенти.

Прилагаме кратък анализ на местния дърводобивен и дървообработващ сектор, подготвен от експертите от Дирекция „Общинска собственост и икономика“, на база показатели от Националния статистически институт на отчетените нефинансови предприятия за 2020 г. и от база данни Капи Бета, който е показателен за огромното значение на бранша за троянската икономика. Според него фирмите от дърводобивния и дървообработващия сектор представляват почти 10 % от всички фирми в Община Троян, а заетите в тях лица са почти 20 % от всички заети лица в общината. По този показател може да се счита, че всяко пето работещо лице в общината е пряко заето в този бизнес, а ако добавим и непряко заетите лица, това съотношение се увеличава в полза на дърводобивния и дървообработващия сектор. Отчетените финансови резултати на фирмите от този бранш бележат нетни приходи от продажби , които представляват 13,5 % от нетните приходи от продажби на всички фирми от региона. Реализираната печалба на дърводобивния и дървообработващия бизнес за 2020 г. представлява 10.2 % от печалбата на фирмите в Община Троян.

Последна промяна: 09:13, 24 Февруари 2022
Разглеждания: 493

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook