Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кметът Михайлова подписа договор по проект за повишаване на енергийната ефективност на обществената сграда на общинската и държавната администрация на пл. „Възраждане“

17
Юли
2017
1 (1).jpg

Кметът Михайлова подписа договор по проект за повишаване на енергийната ефективност на обществената сграда на общинската и държавната администрация на пл. „Възраждане“

 

На 10.07.2017 г. бе подписан договор BG16RFOP001-2.001-0036-С01-S-01 с предмет „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0036-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнител на инженеринга е „ИСА 2000“ ЕООД, гр. София, избран в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Общата стойност на дейностите по договора е 936 000 лв. с вкл. ДДС.

Сградата, предмет на проекта се състои от няколко хармонично вплетени тела, които в композиционно отношение представляват архитектурен ансамбъл и се разглеждат като едно цяло. В сградата се помещават Общинска администрация – Троян; Районен съд гр. Троян; Районна прокуратура, гр. Троян; Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян; Служба по вписванията към Агенция по вписванията и Общинска служба „Земеделие“. Партньори на Община Троян в изпълнение на проекта са Областна администрация – Ловеч и Висш Съдебен съвет.

Основните строително-монтажни дейности, които ще бъдат изпълнени са свързани с реализацията на енергоспестяващите мерки, предписани в резултат на извършеното енергийно обследване на сградата, включващи топлинно изолиране на външните стени и покрива, подмяна и ремонт на фасадната дограма, подмяна на топлоснабдяването и отоплителната инсталация. Също така ще бъдат изпълнени задължителните и препоръчителните мерки, предписани в резултат на извършеното техническо обследване – ремонт вътрешни помещения, ремонт на покрив, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, ремонт и подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела, ревизия на ВиК инсталацията, изграждане на пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, почистване на фасадната облицовка.

Голямото предизвикателство за Общинската администрация ще се състои в организиране на работата, която по никакъв начин да не затруднява ефективното и своевременно обслужване на гражданите.

 

Последна промяна: 08:27, 21 Януари 2021
Разглеждания: 456

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook