Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кметът Михайлова подписа договор по проект за повишаване на енергийната ефективност на обществената сграда на общинската и държавната администрация на пл. „Възраждане“

17
Юли
2017
Кметът Михайлова подписа договор по проект за…

Кметът Михайлова подписа договор по проект за повишаване на енергийната ефективност на обществената сграда на общинската и държавната администрация на пл. „Възраждане“

 

На 10.07.2017 г. бе подписан договор BG16RFOP001-2.001-0036-С01-S-01 с предмет „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0036-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнител на инженеринга е „ИСА 2000“ ЕООД, гр. София, избран в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Общата стойност на дейностите по договора е 936 000 лв. с вкл. ДДС.

Сградата, предмет на проекта се състои от няколко хармонично вплетени тела, които в композиционно отношение представляват архитектурен ансамбъл и се разглеждат като едно цяло. В сградата се помещават Общинска администрация – Троян; Районен съд гр. Троян; Районна прокуратура, гр. Троян; Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян; Служба по вписванията към Агенция по вписванията и Общинска служба „Земеделие“. Партньори на Община Троян в изпълнение на проекта са Областна администрация – Ловеч и Висш Съдебен съвет.

Основните строително-монтажни дейности, които ще бъдат изпълнени са свързани с реализацията на енергоспестяващите мерки, предписани в резултат на извършеното енергийно обследване на сградата, включващи топлинно изолиране на външните стени и покрива, подмяна и ремонт на фасадната дограма, подмяна на топлоснабдяването и отоплителната инсталация. Също така ще бъдат изпълнени задължителните и препоръчителните мерки, предписани в резултат на извършеното техническо обследване – ремонт вътрешни помещения, ремонт на покрив, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, ремонт и подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела, ревизия на ВиК инсталацията, изграждане на пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, почистване на фасадната облицовка.

Голямото предизвикателство за Общинската администрация ще се състои в организиране на работата, която по никакъв начин да не затруднява ефективното и своевременно обслужване на гражданите.

 

Последна промяна: 08:27, 21 Януари 2021
Разглеждания: 411

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook