Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Към м. май 2022 г. е налице значително преизпълнение на плана за общинските приходи

20
Май
2022
местни приходи

Последните няколко години поставиха сериозни предизвикателства пред планирането и изпълнението на местните бюджети. Негативните тенденции в национален план поставят на изпитание общинските бюджети.  Община Троян системно поддържа нива на приходите над средните за страната.

На 03 май изтече срока за заплащане с отстъпка от 5% на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, както и на таксата за битови отпадъци.

В приход на бюджета постъпиха 3 996 хил.лв. данъци и такси, като спрямо същия период на предходната година те са с 385 хил.лв. повече.

Към 13 май събраните приходи от Община Троян са в размер на 4 121 хил. лв., което е с 422 хил. лв. повече от приходите за същия период на 2021г. Очакваните приходи в частта им  данъци и такси е изпълнена на 62% спрямо годишния план.

Относно събираемостта на текущия облог са постигнати по-добри резултати спрямо същия период на 2021г. При данък върху недвижимите имоти събираемостта на текущия данък е 60 % при 56 % за 2021г., при данък върху превозните средства  събираемостта на текущия данък е 48 % при 45 % за 2021г. Събираемостта на приходите от такса за битови отпадъци за текущ облог са 52% при 50% за предходната година.

Напомняме на всички задължени лица, които не са платили старите си  задължения, че Община Троян предприема всички законово установени възможности за събиране на просрочените задължения.

Последна промяна: 08:34, 20 Май 2022
Разглеждания: 401

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook