Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Качеството на въздуха в град Троян

20
Фев
2023
Качеството на въздуха в град Троян

Във връзка с класификация на районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух по смисъла на Наредба № 12/15.07.2010 г., през 2021 г. в гр. Троян са извършени планови индикативни измервания с мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда, на следните показатели за качеството на атмосферния въздух:

  • основни показатели по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици (ФПЧ10);
  • метеорологични параметри: температура на въздуха, атмосферно налягане, относителна влажност, посока и скорост на вятъра.

Измерванията са проведени на случаен принцип в продължение на 52 пълни календарни денонощия (от 0 ч. до 24 ч.).

Анализът на резултатите показва следното:

  1. За основните газообразни показатели за качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон не са регистрирани превишения на приложимите норми за качеството на атмосферния въздух.
  2. За основен показател фини прахови частици (ФПЧ10) - регистрирани са 5 (пет) превишения от 52-те замервания на средноденонощната норма (СДН 50 µg/m3), както следва: 14.02.2021г.-52,0 µg/m3; 17.02.2021г.-83,0 µg/m3; 24.12.2021г.-59 µg/m3; 25.12.2021г.-73,0 µg/m3; 26.12.2021г.-79,0 µg/m3.

Вследствие на получените резултати Община Троян е възложила разработване на програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух по показател фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10), на територията на гр. Троян. Към настоящия момент програмата е върната за доработване на изпълнителите, избрани по Закона за обществените поръчки.

Последна промяна: 08:19, 20 Февруари 2023
Разглеждания: 299

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook