Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Инвестиционната активност от началото на годината

19
Юни
2023
Инвестиционната активност от началото на годината

Значително увеличена инвестиционна активност се отчита в община Троян за  петте месеца на 2023 г. Най-голям ръст се наблюдава при одобрените инвестиционни проекти и издадените строителни разрешения, като за периода са издадени 101 бр. срещу 57 бр. за 2022 г. Увеличен е и броят на издадените визи за проектиране (113 за 2022 г., а    за 2023 г. - 129), както и издадените разрешения за изработване на ПУП (44 за 2022 г.,  за 2023 г. - 55). Това показва, че увеличената инвестиционна активност ще запази своя темп и до края на 2023 г. Основен причина за това са въвеждането на мерките по изпълнение на приетия преди малко повече от година Общ устройствен план на община Троян. С изпълнението на плана стана възможно да се реализират по-мащабни и дългосрочни проекти, да се резервират територии за изпълнение на проекти, с важно значение за развитието на общината,  както и да се планират необходимите ресурси за тях.

Нови мощности ще строи местният бизнес – одобрени са проекти и са издадени строителни разрешения на „Калинел“ ЕООД, „Биопрограма“ ЕАД - с. Дебнево, „ЗЕМЯ – 2010“ ООД – с. Дебнево, „Железопътен терминал Троян“ ЕООД, „ТИНГ“ ЕООД, „СОЛИД 85“ ЕООД, „БОКИ АУТО“ ЕООД, „Оптимал Енерджи“ ООД. Значителни инвестиции ще бележи и дейността на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, издадени са седем разрешения за  обекти в гр. Троян, с. Орешак, с. Белиш и с. Бели Осъм. Община Троян ще е инвеститор на още четири нови обекта - Реконструкция надлез до ж. п. гара на  ул. „Опълченска“, гр. Троян,  „Детски площадки в ДГ „Мир”, „Реформиране на дом за стари хора” в  с. Добродан и  Аварийно укрепване на участък от общински път LOV 1140 с. Орешак – с. Черни Осъм.

Чувствително е увеличен и броят на разрешените жилищни сгради на граждани, реконструкции, преустройства - 59 бр. Това не е изненада, защото очакваният положителен резултат от градоустройствената работа за обезпечаването на жилищни територии с подробни устройствени планове, като част от общинската политика за по-добро качество на живот в по-добра жизнена среда, дава добър резултат. Работата на общинската администрация през последните години е съсредоточена върху изработване на планове в жилищни територии в периферията на града, поради повишения инвестиционен интерес и в изпълнение на политиката за разтоварване на централните градски части и намаляване на инвестиционния натиск за строителство в жилищните комплекси.

За запазване на резултатите от първите пет месеца на 2023г. до края на годината ще се постави акцент върху осигуряване на трайна основа за проектирането, строителството и ремонта на сгради и съоръжения, чрез  ускоряване процедирането на устройствени планове за инвестиционни намерения на физически и юридически лица, поддържане на регулационните планове и специализираните карти за устройствено планиране на територията на община Троян в актуално състояние.

Постигнатият максимален обхват на електронните услуги и комплексното административно обслужване за бизнеса и гражданите, които косвено допринасят за благоприятна среда за инвестиции, ще бъдат увеличени до края на годината и с електронни градоустройствени процедури. С това ще се отговори адекватно на увеличената инвестиционната активност, чрез по-бърза обработка на инвестиционните предложения и поддържане на висок стандарт на техническите услуги.

Последна промяна: 08:04, 19 Юни 2023
Разглеждания: 251

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook