Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация за текущо изпълнение на Проект „Грижа в дома в Община Троян“ към 19.01.2023 г.

 

От 09.12.2022 г.  Община Троян изпълнява проект „Грижа в дома в Община Троян“ договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0078-С01, по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Основна цел на проекта: осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

Териториален обхват: всички населени места на територията на общината.

Продължителност на проекта с продължението за 3 месеца:  17 месеца, считано от 09.12.2022 г. до 09.05.2024 г., в т.ч. 15 месеца предоставяне на услугата „грижа в дома“ от 09.02.2023 г. 

Стойност на договора за БФП: до 1 375 940,94 лева, в т.ч. 85% Европейско финансиране (1 169 549,81 лв.) и 15% съфинансиране от националния бюджет (206 391,14 лв.)

Дейност: Предоставяне на грижа в дома в община Троян, включваща:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите)
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и друг специалист при необходимост.
  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Услугата се предоставя безплатно за потребителите, съгласно взето решение № 805/24.11.2022 г на Общински съвет Троян и е възложена на Отдел „Социална и здравна политика“ в Община Троян, като услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 г.

До момента с натрупване 561 лица от целевите групи са ползвали предлаганите интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране. Усвоените средства са в размер на 719 044,39 лв., в т.ч. 588 553,20 лв. са разходите за трудови възнаграждения на персонала.

Персоналът изпълняващ мобилно интегрираната здравно-социална услуга включва 67 лица, в т.ч.: 40 домашни санитари на 30,75 щата; 15 медицински сестри на 8,75 щата; 4 рехабилитатори на 2 щата, психолог на 0,5 щат, лекар-физиотерапевт на 0,25 щат, лекар-терапевт на 0,5 щат, лекар-хирург на 0,5 щат и лекар-обща медицина на 0,5 щат. За управление и координиране процеса по предоставяне на услугата „грижа в дома“ са назначени: координатор грижа за възрастни, социален работник и шофьор на пълно работно време.

Заявяване на услугата се прави в офиса на проекта на адрес: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 104.

Телефон за контакт: 0876452241 – координатор грижа за възрастни.    


Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

 

Последна промяна: 09:01, 19 Януари 2024
Разглеждания: 122

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook