Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация за ПРОЕКТ № BG16RFOP001-8.006-0010 „Подкрепа за експертите от Община Троян за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.“

Оперативна програма: Региони в растеж 2014-2020 г.

Приоритетна ос: Техническа помощ

Процедура: Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Код на процедурата: BG16RFOP001-8.006

Срок на изпълнение: 07.07.2023 – 07.12.2023 г.

Размер на Безвъзмездна финансова помощ съгласно договор № BG16RFOP001-8.006-0010-C01: 180 000.00 лв.

Реализирана инвестиция: 143 803.98 лв.

Цел на проекта: осигуряване на необходимите знания и умения, както и оборудване и техника, да се повиши капацитета и обезпечи работата на експертите от Община Троян, отговорни за подготовката и изпълнението на проектите по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Дейности:

  1. В рамките на проекта е закупено ИТ оборудване, включително компютри и софтуер, за обезпечаване на работата на експертите от Община Троян, отговорни за подготовката и изпълнението на проектите по ПРР 2021-2027 г., в това число 2 бр. Постоянни лицензи на ZWCAD 2024, 1 бр. AUTOCAD електронен лиценз, 1 бр. Цветна копирна система Bizhub C300i, 3 бр. преносими компютри, 3 бр. докинг станции, 37 бр. компютърни конфигурации, 5 бр. скенер А4 Canon, 1 бр. Скенер А0 Canon, 5 бр. Brother MFC-L2712DN, 1 бр. Принтер А3 Canon на обща стойност 93403.98 лв. с включен ДДС.
  2. В рамките на проекта е проведено специализирано обучение на 10 служители на Община Троян, включително обмен на опит и добри практики, за повишаване капацитета на служителите от Общинска администрация – Троян в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г. в съответствие с целите на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г., на стойност 50 400.00 лв.
Последна промяна: 14:31, 1 Декември 2023
Разглеждания: 363

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook