Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация за напредъка на строителните работи по изграждането на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци

През изминалата седмица беше въведен в експлоатация Подетап 1.2. – Изграждане на ограждаща дига на клетки 1 и 2 от км 0+000 до км 0+300 и от км 0+480 до км 0+600, на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци“, находящ се в м. „Дългата поляна“, гр. Троян.

Площадката за депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) заема дълбока долина със силно ерозирал терен и сравнително стръмни брегове. В зоната на клетки № 1 и № 2, по периферията на съществуващия табан на отпадъците, вече е изградена ограждаща дига от скален материал с дължина 420 м.

С надграждане на клетки 1 и 2 ще се осигури възможност за депониране на допълнителни количества отпадъци, докато трае изграждането на клетка 3.

Стойността на обекта, изпълняван от „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, е 534 119 лв., като средствата са от целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. и трансфер от централния бюджет за 2020 г.

Усилията за решаването на проблемите с отпадъците по траен, ефективен и екологосъобразен начин ще продължат с пускането в експлоатация на инсталациите за компостиране и предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци, които се изграждат в момента.

Последна промяна: 10:09, 4 Март 2021
Разглеждания: 465

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook