Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

29
Сеп
2022
Информация  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни…

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предвид изключителния интерес към програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради, която ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), представяме на Вашето внимание информацията, с която разполагаме към настоящия момент:

Очаква се в началото на месец ноември да стартира програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в страната по Плана за възстановяване и устойчивост.

Допустими ще бъдат сградите с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик, а процедурите ще се управляват от общинските администрации.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на среща с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Министър Шишков информира, че до края на седмицата (30.09.2022 г.) за обществено обсъждане ще бъде публикуван пакетът документи по програмата, включително заложените критерии и изисквания.

Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31.03.2023 г, като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране.

Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31.12.2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

Допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради - блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство.

Собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за това, както и 100% съгласие за участие в програмата и изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Всяко сдружение поема за своя сметка разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност, както и индикативна количествено-стойностна сметка. 

Нов момент в програмата е, че тези разходи ще бъдат възстановени на сдруженията, в случай, че сградата бъде одобрена за саниране и съобразно срока, в който са кандидатствали.

Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата няма да могат да си възстановяват разходите за техническо и енергийно обследване.

За целите на кандидатстването и изпълнението на одобрените проекти, сдружението ще трябва да сключи и партньорски договор със съответната община.

Няма да има предимство за собствениците на сдружения, които са подали документи за участие по Националната програма за енергийна ефективност и ще трябва да кандидатстват наново, подавайки всички изисквани документи. Причините за това са различните изисквания за постигане на енергиен клас по Плана за възстановяване и устойчивост спрямо условията по Националната програма за енергийна ефективност. Всички сгради, които ще бъдат подкрепени по новата програма трябва да постигнат енергиен клас „B” и минимум 30% спестявания на първична енергия.

Сред дейностите, които ще са допустими, са подмяна на дограми, монтаж на топлинна изолация по стени, покриви, подове, монтиране на възобновяеми енергийни източници. Няма да се финансира подмяната на асансьори, но ще са допустими системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници, ремонт или подмяна на отоплителни, охладителни и вентилационни системи в общите части на сградата, замяна на вертикалните отоплителни системи с хоризонтални, ремонт на електрическите системи в общите части и монтаж на енергоспестяващо осветление, системи за автоматизирано осветление и отопление на сградите и др. Допустими за финансиране ще са също съпътстващите строително-монтажни дейности в хода на изпълнение на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на общите части, както и за възстановяване в първоначалния вид на собствеността на хората, която е нарушена при монтирането на дограма или други за отстраняване на локални дефекти и повреди, ремонт на пожарна техника, мълниезащитата на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда и др. Няма да се финансират дейности като вертикална планировка на сградите, ремонт на ВиК системите, обзавеждане или смяна на отоплителните уреди на жилищата.

Няма да важи принципът „Първи по време, първи по право“ и така няма да има гаранция, че първите собственици, които подадат проектите си, ще бъдат санирани първи.

Всички проекти ще бъдат оценявани строго, съгласно одобрените критерии и ще има подбор, така че да се осигури изпълнение на условията на ЕС за постигане на отлични резултати по отношение на енергийната ефективност на сградите.

Сред критериите за одобрение ще са процент енергийно спестяване на първична енергия, очаквано годишно спестяване на въглероден диоксид, ефективност на инвестицията за енергийна ефективност, брой санирани самостоятелни обекти в сградата и т.н. Предвидени са и допълнителни стимули при постигането на клас „А“ на енергийна ефективност, внедряване на ВЕИ в сградата или допринасяне на сградата към архитектурния облик на населеното място, ако има общински наредби, изискващи определен изглед на фасадите.

По-подробна информация очаквайте на следните електронни адреси:

 

С уважение,

Общинска администрация - Троян

 

 

Последна промяна: 11:07, 3 Януари 2023
Разглеждания: 1884

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook