Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация относно реда и условията за снабдяване на физически лица с дърва за лична употреба за отоплителен сезон 2023/2024 г.

В ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. С него в чл.111 се въвеждат изменения в реда и условията по организация и изпълнение на ежегодната кампания за осигуряване на населението с дърва за огрев.

Въвежда се приоритетност по отношение на задоволяването на местното население с дърва за лична употреба, като на първо място се осигуряват дърва от общински горски територии, а след изчерпването на този ресурс задоволяването се осъществява с дърва от държавни горски територии.

Право на закупуване на стояща дървесина на корен за лична употреба без право на продажба имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета / кметския наместник на населеното място.

За включване в списъка физическите лица подават заявление в периода от 1 февруари до 31 март до кмета / кметския наместник на населеното място, а за град Троян до кмета на община Троян.

Списъците се обявяват по места, в съответното държавно горско стопанство, в сградата на общината и на интернет страниците им.

До края на месец май на интернет страницата на общината и на държавните горски стопанства се публикуват актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи, за една календарна година, е до 10 пространствени куб. м.

Физическите лица, закупили по описания ред стояща дървесина на корен извършват добива самостоятелно, ако притежават удостоверение по чл.230, ал.3 от Закона за горите – документ за правоспособност за дейности осъществявани с механизирани средства, или възлагат добива на физически лица, притежаващи такова удостоверение.

Транспортирането на добитата дървесина се извършва след нейното заплащане и издаване на превозен билет с превозно средство снабдено с изправно и функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението му (GPS устройство), регистрирано в съответната Регионална дирекция по горите.

На физическите лица, включени в списъка, Община Троян ще осигурява дърва от общинските горски територии, а след изчерпването им – от горските територии – държавна собственост, в срок до 1 ноември на текущата година.

Заявлението може да бъде изтеглено от тук.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:20, 1 Март 2023
Разглеждания: 505

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook