Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Две са подадените заявления на кандидати за професионални приемни родители от община Троян

07
Юли
2022
Две са подадените заявления на кандидати за…

Областен екип по приемна грижа – Ловеч работи с двама кандидата за професионални приемни семейства на територията на Община Троян, като основната задача е да бъде проведено социално проучване на желаещите да упражняват професията „приемен родител“ и да преминат обучение по теми, свързани с предоставяната услуга „приемна грижа“.

Въпроси като „Какво е приемничество“, „Видове приемничество“, „Ползите от приемната грижа“ и „Защо някои семейства имат нужда от помощта на държавата при отглеждането и възпитанието на децата си; формиране на нагласа на толерантност към тези семейства?“ са в основата към разбиране на потребността от отглеждане на дете в среда на алтернативна семейна грижа. Необходимостта от придобиване на знания и умения на кандидатите при грижа за дете, както и разпознаване на емоционални и поведенчески реакции при децата, жертва на различните видове насилие са темите, заложени в обучителната програма целят да изградят правилен подход и стъпки за подкрепа на детето при преодоляване на последиците от травмите.

В община Троян към 30.06.2022 г. приемните семейства са общо 8, като от тях сключили договори за предоставяне на грижи за деца са – 5 бр.

Децата ползващи услугата „приемна грижа“ в община Троян към 30.06.2022 г. са общо 7 бр., като две от тях са осиновени след успешно проведена процедура.

Областен екип по приемна грижа – Ловеч подкрепя професионалните приемни родители чрез провеждане на консултации, поддържащи обучения и назначаване на индивидуални супервизии от професионален супервизор по теми, свързани с развитието на децата, откриване, стимулиране и подкрепяне на талантите на децата. В подкрепа на грижата за деца, ползващи професионална приемна грижа Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Троян и Център за Обществена подкрепа – гр. Троян, провеждат консултации с децата и с приемните родители.


Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Последна промяна: 19:19, 7 Юли 2022
Разглеждания: 346

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook