Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Два нови проекта бяха подадени по обявената от „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“ нова процедура

Два нови проекта бяха подадени по обявената от „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“ нова процедура

През настоящата седмица Община Троян подаде проектно предложение за „Ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Къпинчо“, гр. Троян“ по обявената от Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“, процедура № BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_7.5. ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Основната част от имотите в парк „Къпинчо“ са частни и Община Троян няма право на достъп до тях. Инфраструктурата в парка, който е едно от предпочитаните места за почивка сред природата на поколения троянци и гости на града, е амортизирана вследствие на многобройни и трудно решими проблеми със собствеността на имотите и честите вандалски актове върху поставените съоръжения за отдих. Община Троян продължава да полага системни усилия за обновяване на инфраструктурата в парк „Къпинчо“ в рамките на своите правомощия.

Подготвеното проектно предложение е насочено към ремонт на двете алеи, чрез които се осъществява пешеходната връзка от по-ниската част на града към туристическия дом и парк-хотела. От тях започва и маршрутът на обособената през 2017 г. туристическа пътека „Къпинчо“.

Предвидена е цялостна подмяна на настилката на двете алеи и кътовете за почивка към тях, която в момента е в лошо състояние. Планиран е монтаж на 11 броя дървени пейки с метална конструкция и 6 бр. кошчета за отпадъци, както и на дървени парапети за обезопасяване на алеите. Предвижда се и подобряване на съществуващото парково осветление чрез добавяне на допълнителни стълбове за осветление и подмяна на съществуващите с нови. Площта, която ще бъде облагородена, обхваща около 630 кв.м.

Проектното предложение е на стойност 140 хил. лв. без ДДС, като исканото финансиране по Програмата за развитие на селските райони е в размер на 120 хил. лв. без ДДС, което е и максималният допустим размер на гранта.

Вторият проект по откритата процедура е подготвен от Сдружение „34-ти пехотен троянски полк“ с експертната подкрепа на Община Троян. Проектът „Ремонт на имот – общинска собственост с цел превръщането му в туристическа атракция „Балканци“ предвижда инвестиции в къща „Спас Балевски“, гр. Троян, която е недвижима културна ценност. Общинският имот е предоставен на сдружението за осъществяване на дейността му до 2030 г. по силата на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

Целта на сдружението е да превърне къщата в туристическа атракция, свързана с местното историческо наследство, като аранжира в сградата музейна сбирка „Балканци“.

Според техническия проект, съгласуван с Министерството на културата, приземният етаж на къщата ще бъде разделен на две с преградна стена, като едната част се обособи като място за съхранение на оръжейни реплики и макети, а другата се превърне в пространство за постоянни експозиции с историко-етнографски характер.

Като част от вътрешните подобрения се предвиждат подреждането на витрини с различни експонати, изработването на графични пана с информация, макрофотоси и др. Оригинален момент в проекта е идеята за изграждане на възстановки на окоп и бункер.

Организирането на експозиционните площи и предвиденото оборудване и обзавеждане налагат изпълнението на строителни работи по стенните и подовите покрития, съобразно предназначението на отделните зали, както и инсталационни работи по електрозахранване и осветяване на експозицията. За достъпа на хора в неравностойно положение е предвидено монтирането на подвижна рампа.

Стойността на проектното предложение е 119 634,83 лв.

 

Последна промяна: 15:34, 17 Февруари 2021
Разглеждания: 565

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook