Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

До политическите партии и коалиции във връзка с провеждане на предизборна кампания и обучения на членове на СИК и спазване на противоепидемичните мерки

До политически партии и коалиции на територията на община Троян

Уважаеми дами и господа, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. и провеждане на предизборна кампания и обучения на членове на секционни избирателни комисии, Ви уведомяваме, че съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министерство на здравеопазването, „при провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“

При провеждане на обучение на членовете на СИК, е необходимо същите да бъдат запознати с издадените Указания от Министерство на здравеопазването, за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, публикувани на 18.02.2021 г. на сайта на Министерството.

В тази връзка, Ви моля да спазвате стриктно разпоредбите на Министерство на здравеопазването, както и всички въведени противоепидемични мерки, срещу разпространението на COVID-19.

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 13:37, 12 Март 2021
Разглеждания: 407

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook