Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Детска градина „Буковец“ реализира проект „Обичам природата – бъдещето ме интересува“ на Национална кампания „Чиста околна среда – 2023“ на ПУДООС

21
Юли
2023
Детска градина „Буковец“ реализира проект  „Обичам природата…

В края на месец юни, в залата на Туристически информационен център, експертите по екология в Община Троян се запознаха с децата от трета група на ДГ „Буковец“ и проведоха беседа на тема разделно събиране на битови отпадъци и компостиране на растителни отпадъци.

Детска градина „Буковец“ реализира проект „Обичам природата – бъдещето ме интересува“ на Национална кампания „Чиста околна среда – 2023“ на ПУДООС, който цели повишаване на екологичната култура и екологичното съзнание на децата. По този начин се дава възможност за навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес.

Основната цел на проекта е преодоляване на климатичните промени чрез намиране на нови възможности, като се популяризира идеята за опазване на природата от замърсяване с пластмаса и насърчаване на рециклирането.

В проекта са предвидени няколко дейности. Една от тях е информационна и обучителна кампания, която включва посещение в Община Троян и провеждане на беседа с експертите по екология. Целта е децата да се запознаят с хората, които участват в координирането на дейностите, ориентирани към опазване компонентите на околната среда, както и да обогатят представите си за разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране.

При реализацията на проекта се предвижда запознаване с нуждата от разделно събиране и изхвърляне на отпадъци и рециклирането им, тъй като това е един от най-близките и ежедневни начини, с които може да се допринесе за намаляване на въздействието на човешката дейност върху планетата и именно поради тази причина е много важно това да е действие, което децата учат от най-ранна възраст. За това, освен да знаят какво е рециклиране и колко е важно, е важно да научат и как трябва да се прави. Тъй като децата учат най-бързо и развиват своите умения чрез преживяване, за осъществяването на тази дейност ДГ „Буковец“ е предвидила информационна и обучителна програма, която включва занимания в детската градина, насочени към информиране и обучение на децата. За целта ще бъдат използвани интерактивни методи и средства – беседа, наблюдение, демонстрация, игри, използване на електронни образователни ресурси като игри и видео филми. Използването на интерактивен панел ще позволи достъп до 3D визуализации, аудиофайлове, изображения, образователни игри и филми, а това ще повиши мотивацията и интересът на децата. Също така на територията на градината са поставени кошове за разделно събиране на отпадъци в двора на детското заведение, а във всяка група - пластмасови мултирециклатори, в които децата вече осъзнато да разделят отпадъците от ежедневната си дейност и консумация.

В рамките на проекта се предвижда организирано почистване на район в близост до детската градина. Събирането на отпадъците ще се осъществи разделно, с цел повторната им употреба, последващото им оползотворяване и рециклиране, както и с оглед налагане и популяризиране принципите на кръговата икономика. Всеки участник ще получи грамота. Почистването на определения район ще бъде заснето и ще послужи като част от информационните материали за насърчаване на разделното събиране на отпадъци и опазване на природата от замърсяване.

Предвиден е и ден за ремонтиране на стари и счупени играчки под надслов „Играчка поправи и планетата спаси!“. Това ще засили чувството на отговорност на децата и ще придаде по-голяма стойност на предметите от заобикалящата среда. Дейността ще бъде заснета на видео клип, който ще бъде използван като информационен материал за насърчаване на оптимална употреба на продукти и материали.

Паралелно с това екипът на ДГ „Буковец“ обмисля обособяване на биоградинка, в която с помощта на екипа от градината, децата ще отглеждат билки и зеленчуци, на които ще се насладят, когато дойде време за събиране на реколтата. Междувременно ще наблюдават и ще бъдат преки участници в процеса на подготвяне на почвата, засаждането, покълването и развитието на растенията до узряване на зеленчуците. От тук идва и идеята за използване на компостери, в които ще се събират органичните отпадъци от ежедневната консумация, както и тревни изрезки и листа от двора на детската градина. Произведеният компост ще бъде използван като почвоподобрител за биоградинката, което ще даде възможност на децата да наблюдават и изучават процесите, които протичат при разграждане на органичните отпадъци. За напояване на насажденията в нея е предвидено закупуване на два резервоара за събиране на дъждовна вода, които ще бъдат поставени на подходящо и безопасно място в двора на детското заведение.

Децата учат най-добре, когато са заедно, затова срещите с деца от други детски градини, с цел популяризиране и насърчаване разделното събиране на отпадъци и удължаване цикъла на живот на продукти и материали, ще засили процеса на учене чрез преживяване и ще остави трайни впечатления у тях.

Последна промяна: 13:25, 21 Юли 2023
Разглеждания: 448

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook