Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Близо 150000 лв. финансова подкрепа са получили нуждаещи се граждани от Община Троян през 2022 г.

20
Яну
2023
Близо 150000  лв. финансова подкрепа са получили…

В продължение на водената от години политика за финансова подкрепа на граждани от общината, през изминалата 2022 г. 225 нуждаещи се лица и семейства са получили еднократна финансова помощ на обща стойност 148 288,94 лв., чрез съществуващите общински фондове за подкрепа и чрез решение на Общински съвет – Троян.

След решение на Общински съвет – Троян 29 нуждаещи се лица са получили средства в размер на 20 730,16 лв., за покриване на съпътстващи разходи за лечение, щети от пожари, разходи от социално-битов характер и за навършване на столетие. Отпуснати са и средства в размер на 6000 (шест хиляди) лв. за еднократно финансово подпомагане на 15 ученици – полусираци, които завършват средното си образование през учебната година 2021/2022 г. в училища от Община Троян.

Със свое Решение № 841/19.02.2015 г., Общински съвет – Троян въвежда стимул за младите семейства да раждат и отглеждат децата си в общината и приема правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Троян, в сила от 01.01.2015 г.

През отчетната 2022 г. с еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете в община Троян са подпомогнати 113 семейства на обща стойност от 33 900 лв.

Общински солидарен фонд за подкрепа лечението на граждани от Община Троян е създаден с Решение на Общински съвет – Троян през 2014 г. Фондът за лечение подпомага с финансова помощ граждани, с настоящ адрес на територията на община Троян, минимум 3 (три) години, преди датата на кандидатстване, които не могат сами или с помощта на задължените по закон да се грижат за тях лица, да осигурят необходимите им средства за провеждане на скъпо струващо лечение, което не се заплаща от НЗОК или от друг източник.

С решение на Комисията към Общински солидарен фонд за подкрепа лечението на граждани от Община Троян са подпомогнати 55 нуждаещи се от скъпоструващо лечение граждани на обща стойност 56 799,78 лв. С Решение № 716/28.07.2022 г. на Общински съвет – Троян е променен Правилника за организация на работата на Фонда за лечение, като е намален процентът на покриване спрямо размера на допустимите разходи и са допълнени условията, на които следва да отговарят кандидатите.

Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания е създаден в края на 2012 г., с Решение №193/27.09.2012 г. Общински съвет – Троян. Фондът подпомага финансово изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Троян.

Комисията към Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян е подпомогнал 11 семейни двойки с репродуктивни проблеми от общината в размер на 21 703.00 лв. Родени през годината са 3 деца от подпомогнати семейства от Фонда. 

С Решение № 521/26.07.2017 г., Общински съвет – Троян учредява Фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор Здравеопазване за Община Троян. Фондът подпомага студенти, които се обучават за лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, от каквито остро се нуждаят болниците в Троян, чрез отпускане на средства за заплащане на семестриални такси.

Последна промяна: 08:23, 20 Януари 2023
Разглеждания: 293

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook