Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Акценти от изпълнението на строителната програма на община Троян

12
Май
2023
Акценти от изпълнението на строителната програма на…

1. Реконструкция на общински път LOV 1140 през с. Орешак /ул. „Стара планина“/, заедно със съоръженията и принадлежностите към него

След като средата на месец март беше открита строителната площадка, започна реализирането на обекта. На терен бяха доставени всички материали и техника, необходими за строителството. Към настоящия момент, въпреки лошото време, темповете на строителство са добри. Работи се активно в участъка от 1-я етап на проекта с дължина 900 м, до кръстовището с ул. „Данчо Василешки“. Изпълнени са 90% от предвидените в проекта строителни дейности в участъка в зоната на тротоара. Демонтирани са старите бордюри и тротоарни настилки, след което са изпълнени основата и монтажните  работи. В десния тротоар, който проекта предвижда да стане споделено пространство за пешеходци и велосипедисти, с червени плочи се изгражда и трасе за каране на велосипеди. В лявата тротоарна площ са обособени джобове за контейнери и 26 карета за засаждане на нови дървета.

Фирмата, изпълняваща обекта , е „Пътприбор“ ООД, гр. София.

 

 2. Изграждане паркинг в кв. 513 (бивш кв. 303 зад АИР)

В края на месец март започна и изграждането на един дългоочакван проект от жителите на гр. Троян. Фирмата изпълнител е „Парсек груп“ЕООД, гр. София. Към настоящия момент са изпълнени основния обем изкопни работи и са изградени 70 % от заложените в проекта подпорни стени. През месец май ще продължи изграждането на останалата част от стените, като очакванията са да се започне и изграждането на основата от трошен камък. Припомняме, че с реализирането на проекта ще бъдат осигурени нови 46 паркоместа в централна градска част. Срока за реализиране на проекта е 240 календарни дни.

 

3. Многофункционална спортната зала“ гр. Троян – етап 3.

На 23.03.2023 г, официално ще бъде открита строителната площадка, което даде възможност за започване на строителството. За съжаление към настоящия момент дъждовното време не позволява започване на  работата. Фирмата изпълнител премахна дървесната растителност, като при подходящо време следва извозването и започване на изкопните работи.

Фирмата, изпълняваща обекта  е „Строймонтаж“ ЕООД, гр. Пазарджик.

 

4. Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ улична мрежа гр. Троян      

През изминалия месец, с подобряване на времето, започна работата по текущия ремонт на уличната мрежа в града. До момента е положена нова асфалтова настилка 5 200 м2  и настилка с минералбетон 1 150 м2. По-големите участъци, в които са изпълнени ремонтите, са: участък от улица в ЖК „Лъгът“, участък от ул. „34-ти троянски полк“, ул. в кв. „Райковско‘, подходи към МБАЛ, участък от ул. „Стою Комитата“, кръстовище при поликлиника и др.

 

5. Ремонт тротоари гр. Троян

Положената нова тротоарна настилка е 840 м2, в т.ч. 643 м2 с бетонови плочи и 1197 м2 с асфалтова настилка. Поставени са и 242 м бетонови бордюри и 34 м градински бордюри. Ремонтирани са: участък от ул. „Симеон Велики“, цялата улица „Ангел Кънчев“, участък от ул. „Ген. Карцов“, блок „Хисар“ и др.

Фирмата, изпълняваща ремонт улична мрежа и ремонт тротоари, е „Пътприбор“ ООД гр. София.

 

6. Ремонт улици и тротоарни настилки в населените места на територията на община Троян

Ремонтите по населените места ще бъдат изпълнени по 2 обособени позиции от фирми „Пътприбор“ ООД гр. София и „Пътища“ ЕООД гр. Велико Търново. Към момента е изпълнен ремонтът на площадното пространство в с. Голяма Желязна от фирма „Пътища“ ЕООД.

 

7. Реконструкция на общински път LOV 1140 през с. Орешак /ул. „Стара планина“/, заедно със съоръженията и принадлежностите към него

След като средата на месец март беше открита строителната площадка, започна реализирането на обекта. На терен бяха доставени всички материали и техника, необходими за строителството. Към настоящия момент, въпреки лошото време, темповете на строителство са добри. Работи се активно в участъка от 1-я етап на проекта с дължина 900 м, до кръстовището с ул. „Данчо Василешки“. Изпълнени са 90% от предвидените в проекта строителни дейности в участъка в зоната на тротоара. Демонтирани са старите бордюри и тротоарни настилки, след което са изпълнени основата и монтажните  работи. В десния тротоар, който проекта предвижда да стане споделено пространство за пешеходци и велосипедисти, с червени плочи се изгражда и трасе за каране на велосипеди. В лявата тротоарна площ са обособени джобове за контейнери и 26 карета за засаждане на нови дървета.

Фирмата, изпълняваща обекта , е „Пътприбор“ ООД гр. София.

 

8. Център за грижа за лица с различни форми на деменция в с. Добродан

Преустроява се съществуваща общинска сграда намираща се в с. Добродан. Основната цел е да се осигури възможност за настаняване на лица с различна форма на деменция в среда близка до семейната. Капацитетът на услугата е за 15 лица.

Предвидено е вътрешно преустройство, външно укрепване, ремонт на покрива, подмяна дограма, топлоизолационни работи, изграждане на достъпна среда и обновяване на дворното пространство.

Изпълнени са всички демонтажни работи. Взети са размери и се изработва новата дограма. Работи се по укрепване на сградата, ремонт на покрива - включително покриване с нови керемиди, монтаж на вътрешни преградни стени и полагане на канализационни тръби.

Изпълнител  е строителната фирма „Елит МХ“ гр. Ловеч с управител Христофор Христов. Срокът на изпълнение е 18 месеца.

 

9. Аварийно укрепване на участък от общински път LOV 1140, с. Орешак – с. Черни Осъм.

В допълнение на информацията, която Община Троян е представяла, към настоящия момент можем да кажем следното. За укрепване на участъка е изготвен технически проект за изпълнение на два етапа на строителство. Първи етап Аварийно укрепване на разрушената част от подпорната стена и възстановяване на пътя и втори етап с цялостно укрепване на участъка с приблизителна дължина 120 м. Проектната документация е съгласуване с всички институции като имаме и издадено Разрешение за ползване на воден обект от БДДР- Плевен и Разрешение за строеж. Сключени са договори с фирми за строителство и строителен надзор, което ни позволява да започнем строителството. Големия проблем, който не позволява това да се случи е високите нива на водата в реката и дъждовното време. Поради спецификата на обекта и предстоящите дейности в речното корито строителството може да започне, след като водното ниво спадне и се задържи за определен период от време. Едва тогава ще е възможно да бъдат изпълнени всички дейности в речното корито- възстановяване на дигата, изкопи, подложен бетон, армировка, кофражи, бетонови работи. 

Общинска администрация е наясно с неудобствата които изпитват всички живущи и преминаващи в района на обхода. Също толкова неудобства и загуби търпи и бизнеса, който използва тежкотоварни автомобили за своята дейност.   Уверяваме Ви , че се прави всичко възможно максимално бързо проблемният участък да бъде укрепен и движението да се нормализира.

Последна промяна: 09:21, 21 Септември 2023
Разглеждания: 531

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook