Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Как да си сменя постоянния адрес?

Необходимо е да посетите общината/кметството/кметското наместничество, по местонахождение на жилището Ви. Например ако желаете да си смените постоянния адрес в с. Калейца, Община Троян, е необходимо да посетите Кметство Калейца и да представите следните документи:

  1. Документ за самоличност – за сверяване на данните Ви.
  2. Документ за собственост върху имота /ако не разполагате с такъв е достатъчно да представите квитанция за платен данък/ или Договор за ползване под наем. За имоти вписани в АВ след 2000 година се извършва справка по служебен път.
  3. Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на жилището. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на жилището.
    Поради тази причина е удачно да посетите общината/кметството/кметското наместничество заедно със собственика на жилището.
  4. Попълване на „Заявление за смяна на постоянен адрес”.
  5. Заплащане на таксата от 5,00 лв.
  6. Веднага получавате удостоверението Ви за постоянен адрес.

Забележка *За промяна на постоянен адрес на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по т.3.

За промяна на постоянен адрес на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по т. 3. За удостоверяване на посочените обстоятелства се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично пред кмета на общината/кмета на кметство/кметския наместник, или с нотариална заверка на подписа.

За промяна на постоянен адрес на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.

С удостоверението, което ще получите, в рамките на 30 дни следва да отидете до съответното РПУ, където да подадете заявление за смяна на лична карта.

* Забележка: Старата Ви лична карта е валидна, до издаване на новата лична карта.

Последна промяна: 12:11, 19 Април 2023
Разглеждания: 151

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook