Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Как да си сменя настоящия адрес?

Необходимо е да посетите общината/кметството/кметското наместничество, по местонахождение на жилището. Например ако желаете да си смените настоящия адрес в с. Чифлик, Община Троян, е необходимо да посетите кметско наместничество с. Чифлик и да представите следните документи:

  1. Документ за самоличност – за сверяване на данните Ви.
  2. Документ за собственост върху имота /ако не разполагате с такъв е достатъчно да представите квитанция за платен данък/ или Договор за ползване под наем. За имоти вписани в АВ след 2000 година се извършва справка по служебен път.
  3. Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.
    Поради тази причина е удачно да посетите общината/кметството/кметското наместничество заедно със собственика на жилището.
  4. Попълване на „Адресна карта”.
  5. Заплащане на таксата от 5,00 лв.
  6. Веднага получавате удостоверението Ви за настоящ адрес.

Забележка *За промяна на настоящ адрес на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по т.3.

За промяна на настоящ адрес на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по т. 3. За удостоверяване на посочените обстоятелства се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично пред кмета на общината/кмета на кметство/кметския наместник, или с нотариална заверка на подписа.

За промяна на настоящ адрес на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.

Последна промяна: 12:13, 19 Април 2023
Разглеждания: 134

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook