Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян

Наименование на проекта

Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян

 

Номер от ИСУН

BG06RDNP001-19.004-0002

 

Срок на изпълнение

36 месеца

 

Дата на сключване на ДБФП

05.06.2020

 

Стойност

385 559,66 лв.

 

Кратко описание на проекта

В проектът е предвидено обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение представляващи: парково пространство (поземлен имот с идентификатор 73198.502.297), разположено в УПИ III – „За градина“, кв.308 по кадастралната карта на град Троян и поземлен имот с идентификатор 73198.506.660 „Градска градина „Парк Лъгът“, разположена в УПИ XII – За обществено обслужване“, кв.323 по плана на град Троян“.

 

Паркът се намира в централната градска част на гр. Троян (градинката пред киното). Проектът предвижда изграждане на нов тротоар, който да обхожда реализирания паркинг на ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ към парка, с настилка от тротоарни плочи. Предвидена е рампа за хора в неравностойно положение и подходяща настилка. От двете страни на рампата е предвиден парапет. Предвиждат се и осъвременяване на озеленяването и парковото осветление и доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци.

 

Общинският имот в ж. к. „Лъгът“, отреден за градска градина, е незастроен, с поддържана тревна растителност. В близост има изградена нова детска площадка със съоръжения за игра.

Проектът предвижда:

- изграждане на основна и второстепенна алейна мрежа с уширения за поставяне на места за сядане;

- изграждане на фонтанка в близост до детската площадка;

- обособяване на места за сядане - пейки в полукръгла или секционна форма с пергола; пейки с овална или секционна форма с пергола; пейки с овална или секционна форма без пергола; габиони със седалки;

- поставяне на кошчета за отпадъци.

 

Основният очакван резултат от изпълнението на проекта е облагородяване на 11 162,4 кв. м. площи.

 

Освен строителните и монтажните работи (СМР) и доставката на необходимото оборудване в проекта са заложени и дейности за авторски и строителен надзор и управление на проекта.

 

Изпълнени са и предварителни дейности по разработване на проекта и изготвяне на технически проекти.

 

Дейности

  • Управление, мониторинг и отчетност на проекта
  • Изпълнение на СМР и доставка на оборудване и обзавеждане на обектите по проекта
  • Упражняване на независим строителен надзор на обектите
  • Упражняване на авторски надзор на обектите

 

Статус на проекта

Изпълнен

Последна промяна: 15:52, 13 Март 2024
Разглеждания: 286

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook