Протокол от 01.07.2020 г.

Протокол от заседание на комисия за проведен открит конкурс за определяне на изпълнител за маркиране на насаждения през 2021 в обекти 2101, 2102, 2103 и 2104

Заповед № 843 от 02.07.2020 г.

Относно определяне на "ВАСИЛКОВ ЛЕС" ЕООД за спечелил обект 2103 в землището на с. Шипково.

Заповед № 842 от 02.07.2020 г.

Относно определяне на "ВАСИЛКОВ ЛЕС" ЕООД за спечелил обект 2102 в землището на с. Терзийско.

Заповед № 841 от 02.07.2020 г.

Относно определяне на "ВАСИЛКОВ ЛЕС" ЕООД за спечелил обект 2101 в землището на с. Терзийско.

Заповед № 711 от 05.06.2020 г.

Относно определяне на изпълнител за маркиране на насаждения за сеч от общински горски територии  за годишно ползване на дървесина от обекти в землището на с. Терзийско през 2021 г. 

Договор за обект 2104 от 27.07.2020 г.

Договор за възлагане маркиране на насаждения за сеч от горски територии - общинска собственост за годишно ползване на дървесината през 2021 г. в обект 2104 попадащ в с. Калейца.

Договор за обект 2103 от 27.07.2020 г.

Договор за възлагане маркиране на насаждения за сеч от горски територии - общинска собственост за годишно ползване на дървесината през 2021 г. в обект 2103 попадащ в с. Шипково.

Договор за обект 2102 от 27.07.2020 г.

Договор за възлагане маркиране на насаждения за сеч от горски територии - общинска собственост за годишно ползване на дървесината през 2021 г. в обект 2102 попадащ в с. Терзийско.

Договор за обект 2101 от 27.07.2020 г.

Договор за възлагане маркиране на насаждения за сеч от горски територии - общинска собственост за годишно ползване на дървесината през 2021 г. в обект 2101 попадащ в с. Терзийско.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top