Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Амбулатории за първична медицинска помощ – индивидуални практики

по ред

Представляващ ЛЗ/ Търговска регистрация

Код на лечебното заведение

Специалност

Адрес на лечебното заведение

телефон

 1.  

Д-р Таня Иванова Вачкова

EТ” Медик – д-р Таня Вачкова – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”

1134111004

Вътрешни болести Обща медицина

гр. Троян ,ул. ”Радецки” №30 ет. 2 каб. 9 и манипул. 3

0888986748

 1.  

Д-р Кремена Иванова Миховска

„ Д-р К. Миховска- Амбулатория за извънболнична първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД

 

1134111005

Вътрешни болести; Обща медицина

гр. Троян, ул. “Радецки” №30, каб.№.38

0670 60511

 

0888848557

 1.  

Д-р Тамара Христова Миндевска

„ Д-р Миндевска – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД

1134111008

Обща медицина

гр. Троян, ул. “Радецки” №30, ет.3, каб. № 2

0887886461

 1.  

Д-р Марга Петкова Моева ЕТ „ Амбулатория за първична извънболнична медиицинска помощ – индивидуална практика Д-р Марга Петкова „

1134111017

Вътрешни болести

гр. Троян, ул. “Радецки” №30

0888862423

 1.  

Д-р Ивелина Петкова Карапанчева

” Д-р Ивелина Карапанчева – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика - Троян”ЕООД

1134111030

Вътрешни б-сти,

Обща медицина

гр. Троян, ул. “Любен Каравелов” №13 А

0888663350

 1.  

Д-р Николай Василев Лазаров ЕТ” Николай Лазаров – Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ”

1134111032

Детски болести

гр. Троян, ул. “Радецки” №30, каб. № 3

0888621243

 

АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ

 

по ред

Представляващ ЛЗ/ Търговска регистрация

Код на лечебното заведение

Специалност

Адрес на лечебното заведение

телефон

 1.  

Д-р Ганка Ганкова Карчева

 

1134111002

---

с. Дебнево, общ. Троян ул.”Калето” №10

06959 2246

 1.  

Д-р Стефко Колев Ненков ЕТ” Д-р Стефко Ненков – Лечебно заведение за извънболнична помощ – Амбулатория за първична медицинска помощ/ Индивидуална практика за първична медицинска помощ”

1134111011

Обща медицина

с. Орешак – здр. служба, общ. Троян

0888872935

 1.  

Д-р Нели Минкова Стоянова ЕТ „ Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – Индивидуална практика Д-р Нели Стоянова”

1134111015

Вътрешни болести Обща медицина

с. Дълбок Дол-здр. служба, общ. Троян

с. Старо село-здр.служба, общ. Троян

с. Ломец-здр.служба, общ. Троян

с. Голяма Желязна - бивша СЗС, общ. Троян

0887473522

 1.  

Д-р Велислава Ив. Александрова-Кацарова ЕТ „ Д-р Велислава Александрова –Кацарова – Амбулатория за първична медицинска поомщ – индивидуална практика за първична медицинска помощ”

1134111016

Обща медицина

с. Бели Осъм –здр. служба ,общ. Троян

с. Чифлик-помещения на бивша СЗС, общ. Троян;

с. Балканец- помещения на бивша СЗС, общ. Троян

 

0887427797

 1.  

Д-р Теодоси Стойков Кабакчиев ЕТ „ Д-р Теодоси Кабакчиев – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика”

1134111019

Обща медицина

с. Терзийско-здр. служба ; общ. Троян

с. Борима – здр. служба общ. Троян;

с. Добродан – здравна служба, общ. Троян

 

0888848489

 

 1.  

Д-р Илия Дочев Илиев

 

1134111020

АГ, обща медицина

с. Борима-здр. служба общ.Троян;

с. Абланица-бивша СЗС, общ. Ловеч

0888447753

 

 

 1.  

Д-р Десислава Ив. Александрова „ Д-р Десислава Александрова – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицнска помщ” ЕООД

1134111021

Обща медицина

с. Шипково – здр. служба, общ. Троян с. Калейца – здр. служба- ул. Христо Ботев №80 ,ет. ІІ

0887362127

 

АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ

 

по ред

Представляващ ЛЗ/ Търговска регистрация

Код на лечебното заведение

Специалност

Адрес на лечебното заведение

Телефон

 1.  

Д-р Виолета Койнова Койновска

ЕТ”ЧСК – Д-р Виолета Койновска – Индивидуална практика по дентална медицина”

1134112002

Спец . стоматолог

гр. Троян, ул. “ Мизия “ №1

0888252868

 1.  

Д-р Росица Иванова Бузева

” Д-р Росица Бузева Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика по дентална медицина” ЕООД

1134112004

Обща стоматология

гр. Троян, ул. “Д. Икономов" № 37, каб. №1 и каб. №2

 

 

0888491587

 1.  

Д-р Петко Цветков Петков

ЕТ” Д-р Петко Петков – Амбулатория за индивидуална практика за специализирана помощ по дентална медицина”

1134112005

Хирургична стомат-я

гр. Троян, ул. “ Хр. Ботев “ №100;

с. Голяма Желязна, общ. Троян

0888694193

 

 1.  

Д-р Найден Христов Шейретов

ЕТ” Амбулатория за индивидуална пракитка по дентална медицина – Д-р Найден Шейретов”

1134112006

Специалист стоматолог

гр. Троян, ул. В.Левски” №138, каб. №1;

 

 

0887992403

 

 1.  

Д-р Гошо Стойчев Субашки

” Амбулатория за първична дентална помощ – индивидуална практика - Д-р Гошо Субашки - Троян” ЕООД

1134112008

Обща стоматология

гр. Троян, ул. "Радецки" № 30, Поликлиника, ет. ІІ, каб. №7

 

0888575302

 

 1.  

Д-р Динка Маринова Пейкова

ЕТ” „ Д-р Динка Пейкова – Амбулатория за пъвична дентална помощ – индивидуална практика”

1134112009

Спец. стоматолог

гр. Троян, ул. “ В. Левски” №84

0888755713

0670 62858

 1.  

Д-р Цочо Маринов Миховски

„Миховски дентал -Амбулатория за извънболнична първична медицинска помощ – индивидуална практика по дентална медицина” ЕООД

1134112010

---

гр. Троян, ул. “ Раковски “ №71

гр. Троян, ул. „Захари Стоянов“ №1А – втори адрес на ЛЗ – 02.07.2020г.

0878724087

 1.  

Д-р Детелина Минкова Недялкова ЕТ” Д-р Детелина Недялкова – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика по дентална медицина”

1134112011

---

гр. Троян, ул. “ Дъскотина “ №9

0888694434

 1.  

Д-р Любка Илиева Владимирова

ЕТ” Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – Д-р Любка Владимирова”

1134112012

Обща стоматология

гр. Троян, ул. “В. Левски” №138, каб. №4

0889628852

 

 1.  

Д-р Атанас Маринов Ненчев

1134112013

Специалист стоматолог

гр. Троян, ул. “В. Левски” №138, каб. №2

0887576759

 1.  

Д-р Даря Маринова Ненчева

1134112014

Специалист стоматолог

гр. Троян ,ул. “В. Левски” №138, каб. №2

0888918420

 1.  

Д-р Халина Дочева Никифорова

Временно прекратяване на дейността на ЛЗ, считано от 25.07.2020г.

1134112017

Обща стоматология

Стовматологична хирургия

с. Орешак, общ. Троян, ул “Хемус” №48

0888549379

 1.  

Д-р Дочка Николова Димитрова

ЕТ” Д-р Дочка Димитрова – Амбулатория за индивидуалбна практика за първична медицинска помощ – първична извънболнична медицнска помощ по дентална медицина „

1134112018

---

гр. Троян, ул."Васил Левски" № 138;

с. Орешак, общ. Троян – здр. служба

0888617799

 

 1.  

Д-р Владислава Тончева Власковска – Карадочева

ЕТ” Д-р Владислава Карадочева – Амбулатория за първична медицинска помощ –индивидуална практика по дентална медицина”

1134112019

---

гр. Троян, ул. “Байкал” №7

0888901007

 1.  

Д-р Ивайло Тодоров Докторов

1134112021

---

с. Борима ,ул. “К. Кацаров” №1 общ. Троян

 

 1.  

Д-р Николинка Георгиева Гунешка ”Д-р Николинка Гунешка – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика по дентлана медицина” ЕООД

 

1134112022

Детска стоматология

 

гр. Троян, ул. „Волов” №1, ет.2

0888271610

 

 1.  

Д-р Петя Иванова Славова-Енева „Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика по дентална медицина –

д-р Петя Славова“ ЕООД

 

1134112026

---

гр. Троян, ул.”В. Левски” №207

0888850850

 1.  

Д-р Ангелина Димитрова Тодорова ЕТ” Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина- д-р Ангелина Тодорова”

1134112025

Обща стоматология

гр. Троян ,ул. “В. Левски” №138, каб. №3

0889728619

 1.  

Д-р Росен Борисов Личев

ЕТ” Д-р Росен Личев – Амбулатория за първична медицинска помощ –индивидуална практика по дентална медицина”

1134112029

Спец. стоматолог

гр. Троян, ул. „ Васил Левски” №53

 

 

0887406302

 1.  

Д-р Димитър Иванов Богунски

„ Ди Калинел Дент - Д-р Димитър Богунски – Амбулатория за индивдуална практика за първична помощ по дентална медицина” ЕООД

1134112032

---

с. Бели Осъм – бивша СЗС, общ.Троян;

С. Черни Осъм ,ул. „Стара планина” №68, ет.2, общ. Троян.

гр. Ловеч ул. „Търговска” 2 ет. 2

Гр.Троян, ул. „Акад. Ангел Балевски” №5, ет.1, каб. №№1,2,3,4,5 и 6

0898475643

06965 2270

0878654520

 1.  

Д-р Валентина Тотева Стайкова

” Д-р Валентина Тотева Стайкова – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика по дентална медицина” ЕООД

1134112033

---

гр. Троян, ж.к. “Лъгът” СОУ “Климент Охридски”

0887811885

 1.  

Д-р Галин Василев Василев

ЕТ” Дентал Протект – Д-р галин Василев – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика по дентална медицина”

1134112034

---

гр. Троян , ул. „Радецки” №30 ет. 1 каб.№ 6

0889927719

 1.  

Д-р Красимир Илиев Гунешки „ Дентал медика – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика по дентална медицина” ЕООД

1134112036

-

Гр. Троян, ул. „Раковски „№35, блок Раковски, партерен етаж

0670 60938

 1.  

Д-р Петя Найденова Шейретова

„ Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика по денталан медицина – д-р Петя Шейретова“ ЕООД

 

1134112038

 

Гр. Троян, ул. „ Васил Левски” №138 каб. № 6

0889807020

 1.  

Д-р Бонка Минкова Миховска

„Бони Дент – Амбулатория за извънболничат медицинска помощ – индивидуална практика по дентална медицина” ЕООД

Временно прекратяване на дейността на ЛЗ, считано от 24.07.2020г.

 

1134112039

 

Гр. Троян, ул. „ Радецки” №30, сграда поликлиника, ет.1, каб. №4

0887607299

 1.  

„Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ Д-р Пламена Димова“

1134112040

 

Гр. Троян, ул. „Генерал Карцов“ №136, вх.Б, приземен етаж

0883473176

 1.  

Д-р Божидар Петров Генов

„ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-р БОЖИДАР ПЕТРОВ ГЕНОВ“ ЕООД

1134111040

 

Гр. Троян, ул. „Радецки“ №30, ет.1, каб. №10

0899838518

Последна промяна: 11:09, 17 Декември 2020
Разглеждания: 1183

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook