Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали документи за участие в конкурс за длъжност Директор на детска градина на територията на община Троян

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ТРОЯН

обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали документи за участие в конкурс за заемане на длъжността  „Директор“ на Детска градина „Буковец“ – град Троян, Детска градина „Здравец“ – град Троян, Детска градина „Звънче“ – село Калейца и Детска градина „Незабравка“ – село Орешак,  обявен със Заповед № 759/12.06.2023 г. г. на Кмета на община Троян

Комисията за провеждане на конкурса, назначена със Заповед № 892/11.07.2023 г. г. на Кмета на община Троян, РЕШИ:

I. Прекратява обявения конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ „Звънче“ с. Калейца поради липса на подадени документи за участие.

II. Допуска до следващ етап на конкурса за „Директор“ на Детска градина „Буковец“ – град Троян, Детска градина „Здравец“ – град Троян и Детска градина „Незабравка“ – село Орешак следните кандидати:

За ДГ „Буковец“ – Троян:

1. Силвия Ненковска

За ДГ „Здравец“ – Троян:

  1. Юлия Теодосиева

 За ДГ „Незабравка“ – Орешак:

  1. Велислава Петкова

 III. Не се допуска до следващ етап на конкурса:

  1. Марияна Петкова.

Мотиви: В представените документи липсва минимално изискуемия стаж за заемане на длъжността, съгласно условията на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 33, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

IV. Дата, час за започване и място на провеждане на втори етап от конкурса -писмения изпит – тест.

Допуснатите до втори етап кандидати трябва да се явят на 19.07.2023 г. (сряда) в 09.30 часа за решаване на писмен изпит – тест в сградата на Община Троян, на адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, салон на Община Троян.

Кандидатите следва да заемат местата си 15 минути преди определения начален час.

Председател на комисията:

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА   

Заместник–кмет на община Троян

Последна промяна: 13:51, 18 Юли 2023
Разглеждания: 645

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook