Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за старши експерт "Общинска собственост"

С П И С Ъ К

НА

ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  

ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ ,

ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 564 от 16.05.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

В  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. Т Р О Я Н

 

            На 01.06.2022 г. комисия, назначена със Заповед № 637 от 30.05.2022 г. на И.Д.Кмет на Община Троян – г-н Ангел Ангелов /съгласно Заповед № 621 / 26.05.2022г./ се събра в пълен състав и след преглед на всички представени от кандидатите документи във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжността Старши експерт      „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“, реши:

 

I. До конкурс се допускат следните кандидати:

  1. Паула Бончева Иванова

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Тихомир Страшимиров Първанов – на основание чл. 20,       ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и чл. 2, ал. 2 от Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията /липса на необходимия професионален опит от 1 /една/ година в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за конкурсната длъжност/.
  2. Милда Добромирова Банкова – на основание чл. 20, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /липса на копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг/.

 

Конкурсът за длъжността Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ ще се проведе на 21.06.2022 година  от 09.00 часа в сградата на Община Троян, пл. “Възраждане“ № 

Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса на интернет страницата на Община Троян ще бъде обявена системата за определяне на резултатите.

Последна промяна: 08:10, 2 Юни 2022
Разглеждания: 506

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook