Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“, обявен със Заповед № 1472 от 29.10.2021 г. на Кмета на Община Троян в Общинска администрация - гр. Троян

На 19.11.2021 г. комисия, назначена със Заповед № 1574 от 17.11.2021 г. на Кмета на Община Троян се събра в пълен състав и след преглед на всички представени от кандидатите документи във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“, реши:

I. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Марияна Нанкова Каревска

Основание за недопускане до конкурс: чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията:

  • Липса на 4 /четири/ години професионален опит, който да е свързан с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

Дата: 19.11.2021 година

Последна промяна: 15:22, 23 Ноември 2021
Разглеждания: 557

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook