Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Резултати от конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно провеждане на конкурс за възлагане управлението

на „Общински пазари“ ЕООД

 

  Днес, 02.09.2022 г. Комисията, назначена със Заповед №1067/31.08.2022 г. на кмета на Община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян, а именно:

  • Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на „Общински пазари“ ЕООД на за срок от 3 години.
  • Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

              Крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от разработената концепция за конкурса и проведеното събеседване на допуснатите до втори и трети етапи участници в конкурса e както следва:

№ по ред

Име и фамилия на кандидата

Резултат

1.

Иван Семерджиев

Добро представяне

2.

Росен Веселинов

Отлично представяне

 

Комисията класира на първо място участника Росен Веселинов.

 

 

Последна промяна: 16:18, 2 Септември 2022
Разглеждания: 354

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook