Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подбор на 2,5 щатни бройки медицински специалист в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ към Общинска администрация – Троян

     

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед № 1031 от 19.08.2022 г. на И.Д. Кмет на Община Троян

О Б Щ И Н А   Т Р О Я Н   О Б Я В Я В А  :

Подбор на 2,5 щатни бройки медицински специалист в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ към Общинска администрация – Троян, по документи и събеседване.

I. Изисквания към кандидатите

1. Общи изисквания към кандидатите:

Съгласно чл. 3 към Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, дейността в здравен кабинет може да се извършва от:

  • Медицинска сестра;
  • Фелдшер с образователно-квалификационна степен специалист или бакалавър;
  • Лекар или специалист по хигиена на детско-юношеската възраст, педиатрия или обща медицина.

2. Изисквания за минимална образователна степен

2.1. За заемане на длъжност „Медицинска сестра“ в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“: придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

2.2. За заемане на длъжност „Фелдшер“ в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“: придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“ по специалността „Медицински фелдшер“;

2.3. За заемане на длъжност „Лекар“ в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ - придобита образователно квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“ и професионална квалификация „магистър-лекар“, „Лекар – специалист по педиатрия“.

3. Изисквания за професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на професионален опит се счита за предимство.

4. Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet.

5. Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление;                
  • автобиография;        
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копие от документ за компютърна грамотност или копие от диплома за часовете по информационни технологии;
  • копие на трудова книжка.    

II. Основни задължения:

Осигуряване на медицинско обслужване и медицинска помощ, профилактика, промоция и превенция здравето на децата и учениците от детски и учебни заведения на територията на Община Троян. 

 

III. Място на изпълнение на длъжностите:

Здравни кабинети в детски и учебни заведения на територията на община Троян.

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

По документи и събеседване.

 

V. Форма на назначаване: 

Трудово правоотношение.

 

VI. Срок за подаване на документите:

Документи се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) от 20.08.2022 г. до 02.09.2022 г. включително, в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностните характеристики в Общинска администрация Троян – пл. „Възраждане“ № 1, ет. 2, стая № 21 или на ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д. Кмет на Община Троян

/съгласно заповед № 1008/19.08.2022 г./

 

Последна промяна: 08:40, 23 Август 2022
Разглеждания: 340

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook