Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Конкурс за избор на управител…

Конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян

О Б Щ И Н А     Т Р О Я Н О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №500/28.10.2021 г. на Общински съвет – Троян, Община Троян О Б Я…

Резултати от проведените втори и…

Резултати от проведените втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД

На 02.12.2021 г. комисия, назначена със заповед на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, а именно:

Обявление във връзка с конкурс…

Обявление във връзка с конкурс за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян

Днес, 30.11.2021 г. се проведе първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане на управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян. Комисията, назначена със задача да проведе конкурса, реши: 1. Допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“, обявен със Заповед № 1472 от 29.10.2021 г. на Кмета на Община Троян в Общинска администрация - гр. Троян

На 19.11.2021 г. комисия, назначена със Заповед № 1574 от 17.11.2021 г. на Кмета на Община Троян се събра в пълен състав и след преглед на всички представени от кандидатите документи във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“, реши:…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за длъжността главен експерт “Демографска политика и култура” в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ в общинска администрация – гр. Троян

I. Допуснати кандидати: Кристиана Цочкова Котовска Мария Георгиева Златева II. Недопуснати кандидати: Ценка Веселинова Йончева Димитричка Игнатова Семерджиева Ангелина Божидарова Бочева Галина Мариянова Василева Стела Анчева Димовска Основание за недопускане: чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията: - липса на 2 /две/ години…

Обявление за длъжността – Началник…

Обявление за длъжността – Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

Обявление за длъжността – Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ - по служебно правоотношение.

Обявление за работно място за…

Обявление за работно място за длъжността Главен експерт „Демографска политика и култура“

Работно място за длъжността Главен експерт „Демографска политика и култура“ в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ към Общинска администрация - гр. Троян – по трудово правоотношение.

Обявление за работно място за…

Обявление за работно място за длъжността – Главен експерт “Връзки с обществеността и протокол”

Работно място за длъжността – Главен експерт “Връзки с обществеността и протокол” в Общинска администрация – гр. Троян - по служебно правоотношение – по заместване

Конкурс за избор на управител…

Конкурс за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян

Община Троян и Община Априлци ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Решение №491/30.09.2021 г. на Общински съвет – Троян, Решение №328/30.09.2021 г. на Общински съвет – Априлци и Решение №2/15.10.2021 г. на Общото събрание на съдружниците на „Хемус ресурс –…

Обявление във връзка с конкурс…

Обявление във връзка с конкурс за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян

Днес, 20.09.2021 г. се проведе първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане на управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян. Комисията, назначена със задача да проведе конкурса, реши: Не допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус…

Конкурс за избор на управител…

Конкурс за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян

Община  Троян  и  Община Априлци О б я в л е н и е На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Решение №450/29.07.2021 г. на Общински съвет – Троян, Решение №296/29.07.2021 г. на Общински съвет – Априлци и Решение №1/12.08.2021 г. на…

Конкурс за избор на управител…

Конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян

О б щ и н а    Т р о я н О б я в л е н и е На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №449/29.07.2021 г. на Общински съвет – Троян, Община Троян О б я в…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook