Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за старши експерт "Административно обслужване"

С П И С Ъ К    НА  ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ   ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ , ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 561 от 16.05.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН В  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. Т Р О Я Н   На 01.06.2022 г. комисия,…

 Конкурс за избор на управител…

Конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години

О б щ и н а    Т р о я н   О б я в л е н и е   На основание чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността началник отдел „Счетоводство“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността началник отдел „Счетоводство“ обявен със Заповед № 543 от 10.05.2022 г. на И.Д.Кмета на Община Троян – г-жа Розалина Русенова /съгласно заповед № 530 от 09.05.2022 г./ в Общинска администрация - гр. Троян На 23.05.2022 г. комисия, назначена със Заповед № 607…

Обявление за длъжността – Старши…

Обявление за длъжността – Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“

ОБЯВЛЕНИЕ Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 564 от 16.05.2022 година на Кмета на Община Троян…

Обявление за длъжността – Старши…

Обявление за длъжността – Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“

ОБЯВЛЕНИЕ Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 561 от  16.05.2022 година на Кмета на Община Троян…

Обявление за длъжността Началник отдел…

Обявление за длъжността Началник отдел „Счетоводство“ в отдел „Счетоводство“ - по служебно правоотношение

ОБЯВЛЕНИЕ Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 543 от 10.05.2022 година на И.Д.Кмет на Община Троян…

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД               На 27.04.2022 г. комисия, назначена със Заповед №449/18.04.2022 г. на кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД,…

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД   Днес, 21 април 2022 г. се проведе първи етап - Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян. Комисия назначена…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за длъжността младши експерт “Обществени поръчки” в Общинска администрация – гр. Троян

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за длъжността младши експерт “Обществени поръчки” в Общинска администрация – гр. Троян Допуснати кандидати: Гълъбина Гошева Пенкова Ценка Веселинова Йончева Сара Дамянова Петкова Маринела Веселинова Дочева Силвия Ивайлова Иванова Силвия Йотова Ивайлова Ивелина Георгиева Димитрова Милена Веселинова Сиракова Ивелина Христова Димитрова Владислава…

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД

Днес, 04 април 2022 г. се проведе първи етап - Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД. Комисия назначена със Заповед №333/30.03.2022 г. на кмета на Община Троян реши: Не допуска до следващите етапи на конкурса за…

Обява за работно място за…

Обява за работно място за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“ в Дирекция „Анализ, планиране и проекти“ към Общинска администрация - гр. Троян – по трудово правоотношение

Работно място за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“ в Дирекция „Анализ, планиране и проекти“ към Общинска администрация - гр. Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване. 

Обявление за конкурс за избор…

Обявление за конкурс за избор на управител на „Общински пазари” ЕООД

Обявление на основание чл.20 и чл.21 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.23, ал.1, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33 и чл.34 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публични предприятия и Решение №588/24.02.2022 г.…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook