Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на…

Обявление за работно място за…

Обявление за работно място за длъжността „Специалист“ към отдел „Услуги на гражданите“ в Общинска администрация - гр. Троян

  ОБЯВЛЕНИЕ Община Троян, пл.”Възраждане” № 1 ОБЯВЯВА Работно място за длъжността „Специалист“ към отдел „Услуги на гражданите“ в Общинска администрация - гр. Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване.  I. Изисквания: Минимална образователна степен – Висше образование; Професионален опит – не се изисква; Професионална област – Икономическа…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ обявен със заповед № 755 от 20.06.2022 г. на И.Д.Кмет на Община Троян – г-н Ангел Ангелов /съгласно Заповед № 730 от 14.06.2022 г./ в Общинска администрация - гр. Троян На 07.07.2022…

Класиране на кандидатите от конкурса…

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ при Община Троян

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ при Община Троян.

Обявление за длъжността – Началник…

Обявление за длъжността – Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

  О Б Я В Л Е Н И Е   Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и…

Класиране на кандидатите   от конкурса…

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“ при Община Троян

  Класиране на кандидатите  от конкурса за длъжността Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“ при Община Троян    На основание чл. 44, ал.1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, Комисията класира:         Окончателен резултат 1. Мария Ковачева…

Начин на провеждане на конкурс…

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт  „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ и система за определяне на резултатите

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт  „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ и система за определяне на резултатите   1. Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и времето за…

Конкурс за избор на управител…

Конкурс за избор на управител на „Общински пазари” ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години

О б щ и н а Т р о я н О б я в л е н и е На основание чл.20 и чл.21 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.23, ал.1, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33 и…

Начин на провеждане на конкурс…

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт  „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“   и система за определяне на резултатите

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт  „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“  и система за определяне на резултатите   1. Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и времето за решаване…

Обявява подбор на персонал за…

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства

ОБЯВЛЕНЕНИЕ   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и…

Начин на провеждане на конкурс…

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Счетоводство“ в отдел „Счетоводство“ и система за определяне на резултатите

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Счетоводство“ в отдел „Счетоводство“  и система за определяне на резултатите   1. Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и времето за решаване на теста, които…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за старши експерт "Общинска собственост"

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ   ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ , ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 564 от 16.05.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН В  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. Т Р О Я Н               На 01.06.2022 г. комисия,…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook