Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Начин на провеждане на конкурс…

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт  „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ и система за определяне на резултатите

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт  „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ и система за определяне на резултатите   1. Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и времето за…

Конкурс за избор на управител…

Конкурс за избор на управител на „Общински пазари” ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години

О б щ и н а Т р о я н О б я в л е н и е На основание чл.20 и чл.21 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.23, ал.1, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33 и…

Начин на провеждане на конкурс…

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт  „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“   и система за определяне на резултатите

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт  „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“  и система за определяне на резултатите   1. Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и времето за решаване…

Обявява подбор на персонал за…

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства

ОБЯВЛЕНЕНИЕ   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и…

Начин на провеждане на конкурс…

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Счетоводство“ в отдел „Счетоводство“ и система за определяне на резултатите

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Счетоводство“ в отдел „Счетоводство“  и система за определяне на резултатите   1. Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и времето за решаване на теста, които…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за старши експерт "Общинска собственост"

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ   ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ , ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 564 от 16.05.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН В  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. Т Р О Я Н               На 01.06.2022 г. комисия,…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за старши експерт "Административно обслужване"

С П И С Ъ К    НА  ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ   ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ , ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 561 от 16.05.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН В  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. Т Р О Я Н   На 01.06.2022 г. комисия,…

 Конкурс за избор на управител…

Конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години

О б щ и н а    Т р о я н   О б я в л е н и е   На основание чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността началник отдел „Счетоводство“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността началник отдел „Счетоводство“ обявен със Заповед № 543 от 10.05.2022 г. на И.Д.Кмета на Община Троян – г-жа Розалина Русенова /съгласно заповед № 530 от 09.05.2022 г./ в Общинска администрация - гр. Троян На 23.05.2022 г. комисия, назначена със Заповед № 607…

Обявление за длъжността – Старши…

Обявление за длъжността – Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“

ОБЯВЛЕНИЕ Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 564 от 16.05.2022 година на Кмета на Община Троян…

Обявление за длъжността – Старши…

Обявление за длъжността – Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“

ОБЯВЛЕНИЕ Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 561 от  16.05.2022 година на Кмета на Община Троян…

Обявление за длъжността Началник отдел…

Обявление за длъжността Началник отдел „Счетоводство“ в отдел „Счетоводство“ - по служебно правоотношение

ОБЯВЛЕНИЕ Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 543 от 10.05.2022 година на И.Д.Кмет на Община Троян…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook