Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ - Троян“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ - Троян“ ЕООД   На 06.10.2022 г. Комисията, назначена със Заповед №1317/30.09.2022 г. на кмета на Община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ - Троян“…

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД   Днес, 04 октомври 2022 г. се проведе първи етап - Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница…

Подбор на персонал за предоставяне…

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

ОБЯВЛЕНЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на…

Резултати от конкурса за възлагане…

Резултати от конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД     Днес, 02.09.2022 г. Комисията, назначена със Заповед №1067/31.08.2022 г. на кмета на Община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр.…

Допуснати кандидати за конкурс за…

Допуснати кандидати за конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД              Днес, 01.09.2022 г. се проведе първи етап - Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр.…

Подбор на персонал за предоставяне…

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства

ОБЯВЛЕНЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на…

 Подбор на 2,5 щатни бройки…

Подбор на 2,5 щатни бройки медицински специалист в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ към Общинска администрация – Троян

      О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед № 1031 от 19.08.2022 г. на И.Д. Кмет на Община Троян О Б Щ И Н А   Т Р О Я Н   О Б Я В Я В А  : Подбор на 2,5 щатни бройки…

Обявявление за подбор на персонал…

Обявявление за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

ОБЯВЛЕНЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на…

Класиране на кандидатите   от конкурса…

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

  Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ при Община Троян     На основание чл. 44, ал.1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители,…

Начин на провеждане на конкурс…

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ и система за определяне на резултатите

1. Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и времето за решаване на теста, които се обявяват на кандидатите преди започването на конкурса. 2. Комисията определя системата за оценяване на кандидатите – при 15 /петнадесет/…

Обявление за подбор на медицински…

Обявление за подбор на медицински специалисти в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ към Общинска администрация – Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е   На основание на Заповед № 838 от 12.07.2022 г. на И.Д. Кмет на Община Троян О Б Щ И Н А Т Р О Я Н О Б Я В Я В А Подбор на 2,5 щатни бройки медицински…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

  В изпълнение на изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook