Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

 Подбор на 2,5 щатни бройки…

Подбор на 2,5 щатни бройки медицински специалист в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ към Общинска администрация – Троян

      О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед № 1031 от 19.08.2022 г. на И.Д. Кмет на Община Троян О Б Щ И Н А   Т Р О Я Н   О Б Я В Я В А  : Подбор на 2,5 щатни бройки…

Обявявление за подбор на персонал…

Обявявление за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

ОБЯВЛЕНЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на…

Класиране на кандидатите   от конкурса…

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

  Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ при Община Троян     На основание чл. 44, ал.1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители,…

Начин на провеждане на конкурс…

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ и система за определяне на резултатите

1. Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и времето за решаване на теста, които се обявяват на кандидатите преди започването на конкурса. 2. Комисията определя системата за оценяване на кандидатите – при 15 /петнадесет/…

Обявление за подбор на медицински…

Обявление за подбор на медицински специалисти в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ към Общинска администрация – Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е   На основание на Заповед № 838 от 12.07.2022 г. на И.Д. Кмет на Община Троян О Б Щ И Н А Т Р О Я Н О Б Я В Я В А Подбор на 2,5 щатни бройки медицински…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

  В изпълнение на изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на…

Обявление за работно място за…

Обявление за работно място за длъжността „Специалист“ към отдел „Услуги на гражданите“ в Общинска администрация - гр. Троян

  ОБЯВЛЕНИЕ Община Троян, пл.”Възраждане” № 1 ОБЯВЯВА Работно място за длъжността „Специалист“ към отдел „Услуги на гражданите“ в Общинска администрация - гр. Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване.  I. Изисквания: Минимална образователна степен – Висше образование; Професионален опит – не се изисква; Професионална област – Икономическа…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ обявен със заповед № 755 от 20.06.2022 г. на И.Д.Кмет на Община Троян – г-н Ангел Ангелов /съгласно Заповед № 730 от 14.06.2022 г./ в Общинска администрация - гр. Троян На 07.07.2022…

Класиране на кандидатите от конкурса…

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ при Община Троян

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ при Община Троян.

Обявление за длъжността – Началник…

Обявление за длъжността – Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

  О Б Я В Л Е Н И Е   Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и…

Класиране на кандидатите   от конкурса…

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“ при Община Троян

  Класиране на кандидатите  от конкурса за длъжността Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“ при Община Троян    На основание чл. 44, ал.1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, Комисията класира:         Окончателен резултат 1. Мария Ковачева…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook