Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Обява за длъжност "Санитар/Болногледач/ за…

Обява за длъжност "Санитар/Болногледач/ за Център за грижа на лица с психични разстройства

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали документи за участие в конкурс за длъжност Директор на детска градина на територията на община Троян

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ТРОЯН обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали документи за участие в конкурс за заемане на длъжността  „Директор“ на Детска градина „Буковец“ – град Троян, Детска градина „Здравец“ – град Троян, Детска градина „Звънче“ – село Калейца и Детска градина „Незабравка“ – село Орешак,  обявен със Заповед…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“

ОБЯВЛЕНИЕ На основание 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С04 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за…

Конкурс за заемане на длъжността…

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" в детски градини на територията на община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН  На основание чл. 90, ал. 2 и  чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № 759 / 12.06. 2023 г. на Кмета на Община Троян О Б Я В Я В А КОНКУРС…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Обявление за подбор на персонал…

Обявление за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център - Троян“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център - Троян“ ЕООД   На 06.04.2023 г. Комисията, назначена със Заповед №410/03.04.2023 г. на кмета на Община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Медицински център…

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център – Троян“ ЕООД, гр. Троян

Днес, 04 април 2023 г. се проведе първи етап - Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Медицински център - Троян“ ЕООД. Комисия назначена със Заповед №410/03.04.2023 г. на кмета на Община Троян реши: Не допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на …

Обявява подбор на персонал по…

Обявява подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ в гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма…

Обявява подбор на персонал по…

Обявява подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства

ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма…

Обявява подбор на персонал по…

Обявява подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“

ОБЯВЛЕНИЕ На основание 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook