Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Подбор на персонал по документи…

Подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Подбор на персонал по документи…

Подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма…

Община Ловеч обявява конкурс за…

Община Ловеч обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център - гр. Ловеч

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Ловеч, при следните условия:   Място на работа: Областен информационен център - Ловеч, ул. „Търговска“ № 29 Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образователно - квалификационна степен: висше образование, степен „бакалавър”; Професионален…

Обявява за подбор на персонал…

Обявява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“

ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма…

Обявява за подбор на персонал…

Обявява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма…

Обявление за работно място за…

Обявление за работно място за длъжността – Главен експерт “Връзки с обществеността и протокол” в Общинска администрация – гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е             Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1             На основание на Заповед № 1456 от 02.11.2022 година на Кмета на Община Троян   О Б Я В Я В А    1. Работно място за длъжността – Главен експерт…

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ - Троян“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ - Троян“ ЕООД   На 06.10.2022 г. Комисията, назначена със Заповед №1317/30.09.2022 г. на кмета на Община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ - Троян“…

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД   Днес, 04 октомври 2022 г. се проведе първи етап - Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница…

Подбор на персонал за предоставяне…

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

ОБЯВЛЕНЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на…

Резултати от конкурса за възлагане…

Резултати от конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД     Днес, 02.09.2022 г. Комисията, назначена със Заповед №1067/31.08.2022 г. на кмета на Община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр.…

Допуснати кандидати за конкурс за…

Допуснати кандидати за конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД              Днес, 01.09.2022 г. се проведе първи етап - Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр.…

Подбор на персонал за предоставяне…

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства

ОБЯВЛЕНЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook