Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Класиране на кандидатите за заемане…

Класиране на кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на Детска градина на територията на Община Троян

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ТРОЯН обявява класираните на първо място кандидати за заемане на длъжност „директор“ на Детска градина „Здравец“ – град Троян и Детска градина „Осми март“ – град Троян Комисия, назначена със на Заповед № 864/ 31.05.2024 г. на кмета на община Троян, след проведен на 07.06.2024 г. втори етап…

Събеседване с кандидатите за участие…

Събеседване с кандидатите за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детски градини в община Троян

СЪОБЩЕНИЕ   за датата, часа на започване и мястото за провеждане на защита - събеседване с кандидатите за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детски градини в община Троян, обявен със Заповед № 537/10.04.2024 г. на Кмета на община Троян   Защита-събеседване с допуснатите до втори етап…

Допуснати до втори етап кандидати,…

Допуснати до втори етап кандидати, участващи в конкурс за заемане на длъжността  „директор“ на детски градини на територията на община Троян

  ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ТРОЯН обявява списък на допуснатите до втори етап кандидати, участващи в конкурс за заемане на длъжността  „директор“ на детски градини на територията на община Троян,  обявен със Заповед № 537/10.04.2024 г.  на Кмета на община Троян   Конкурсната комисия, определена със Заповед № 864/31.05.2024 г. на Кмета…

Провеждане на писмен изпит за…

Провеждане на писмен изпит за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детски градини в община Троян

СЪОБЩЕНИЕ за датата, часът на започване и мястото за провеждане на писмения изпит за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детски градини в община Троян, обявен със Заповед № 537/10.04.2024 г. на Кмета на община Троян   Писменият изпит ще се проведе на 04.06.2024 г. от 09.30…

Подбор на персонал за предоставяне…

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

ОБЯВЛЕНИЕ Общински комплекс „Социална и здравна политика“ обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ за следната длъжности: 1. Логопед – 1 щ. бр. 1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики. Минимална…

Резултат от проведените втори и…

Резултат от проведените втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на „НИХЗИ - Орешак“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ ЕООД             На 13.05.2024 г. Комисията, назначена със Заповед №705/08.05.2024 г. на кмета на Община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за…

Съобщение относно провеждане на конкурс…

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ ЕООД   Днес, 09 май 2024 г. се проведе първи етап - Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на…

Конкурс за заемане на длъжността…

Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на детски градини на територията на община Троян:

  ОБЩИНА ТРОЯН На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността…

Обява за работно място за…

Обява за работно място за длъжността Главен експерт „Кадастър“ в Дирекция „Устройство на територията“ към Общинска администрация - гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е   Община Троян, пл. ”Възраждане” № 1 На основание на Заповед № 542 от 11.04.2024 година на Кмета на Община Троян   ОБЯВЯВА Работно място за длъжността Главен експерт „Кадастър“ в Дирекция „Устройство на територията“ към Общинска администрация - гр.…

Конкурс за избор на управител…

Конкурс за избор на управител на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ ЕООД

    ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.23, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33 и чл.34 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публични предприятия и търговските дружества с…

Обявление за работно място за…

Обявление за работно място за длъжността "Логопед" в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ (Обновена)

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ за следната длъжност: Логопед – 1 щ бр.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook