Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за работно място за длъжността – Главен експерт “Връзки с обществеността и протокол” в Общинска администрация – гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

            Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1

            На основание на Заповед № 1456 от 02.11.2022 година на Кмета на Община Троян

 

О Б Я В Я В А 

 

1. Работно място за длъжността – Главен експерт “Връзки с обществеността и протокол” в Общинска администрация – гр. Троян - по служебно правоотношение – по заместване.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

  • степен на образование – висше с минимална образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, съгласно КДА;
  • професионален опит – 2 години, съгласно КДА;
  • ранг – IV-ти младши, съгласно КДА;

3. Допълнителни изисквания:

  • компютърна компетентност – приложенията на MS Office, Internet.

4. Начин на провеждане:

  • по документи и събеседване.

5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:

  • Заявление за участие;
  • Автобиография;
  • Копие от документа за завършено висше образование с минимална образователна квалификационна степен “Бакалавър” и професионална област – „Масови комуникации-връзки с обществеността“, „Журналистика“ или „Филология“;
  • Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
  • Мотивационно писмо.

6. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация - гр. Троян.

7. Документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация - гр. Троян от 03.11.2022 година до 16.11.2022  година.

8. Списъците или други съобщения във връзка с работното място ще се обявят на таблото на Общинска администрация - Троян /при входа на общината/, както и на електронната й страница.

9. Основната цел на длъжността е постигане на прозрачност в действията на общинското ръководство и общинската администрация за информиране на обществеността; мотивиране на гражданите за участие и инициативност в общинските дела.

10. С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика, за което допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

Последна промяна: 13:16, 2 Ноември 2022
Разглеждания: 494

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook