Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за работно място за длъжността – Главен експерт “Връзки с обществеността и протокол”

На основание на Заповед № 1473 от 29.10.2021 година на Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА 

1. Работно място за длъжността – Главен експерт “Връзки с обществеността и протокол” в Общинска администрация – гр. Троян - по служебно правоотношение – по заместване.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

  • степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”
  • професионален опит – 2 години, съгласно КДА
  • компютърна компетентност

3. Начин на провеждане:

  • по документи и събеседване.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са :

  • Заявление за участие;
  • Автобиография;
  • Копие от документа за завършено висше образование с минимална образователна квалификационна степен “Бакалавър” и професионална област – „Масови комуникации-връзки с обществеността“, „Журналистика“ или „Филология“;
  • Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит
  • Мотивационно писмо.

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и  задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация-гр.Троян.

6. Документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация-гр.Троян от 03.11.2021 година до 16.11.2021  година.

7. Списъците или други съобщения във връзка с работното място ще се обявят на таблото на Общинска администрация - Троян / при входа на общината/, както и на електронната й страница.

8. Основната цел на длъжността е постигане на прозрачност в действията на общинското ръководство и общинската администрация за информиране на обществеността; мотивиране на гражданите за участие и инициативност в общинските дела.

9. С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика, за което допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Донка Михайлова

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:27, 3 Ноември 2021
Разглеждания: 699

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook