Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за длъжността – Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 1472 от  29.10.2021 година на Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

1. За длъжността – Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ в отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ - по служебно правоотношение.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

 • степен на образование – висше с минимална образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години, съгласно КДА;
 • ранг –  III-ти младши.

3. Начин за провеждане на конкурса :

 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация  по чл.17, ал.3 ,т.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документа за завършено висше образование с придобита минимална квалификационна степен “Бакалавър”; Професионална област: Хуманитарни науки; Педагогически науки; Изкуства;
 • Копие на документи за допълнителна квалификация и правоспособност /при наличие на такива/;
 • Копие от документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо.

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация-гр.Троян.

6. Документите следва да бъдат представени в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-гр.Троян от 03.11.2021 година до 16.11.2021  година.

7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Троян, както и на електронната й страница.

8. Основната цел на длъжността е да организира, ръководи, координира, и контролира дейността в отдела за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, спорта, културата, демографските и младежките политики на територията на Община Троян.

9. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:31, 3 Ноември 2021
Разглеждания: 690

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook