Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за работно място за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“ в Дирекция „Анализ, планиране и проекти“ към Общинска администрация - гр. Троян – по трудово правоотношение

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

         

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

На основание на Заповед № 270 от 14.03.2022 година на Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА

Работно място за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“ в Дирекция „Анализ, планиране и проекти“ към Общинска администрация - гр. Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване. 

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията:

  • Образователна степен – Професионален бакалавър по … ;
  • Професионален опит – не се изисква;

 

II. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Професионално направление на завършено висше образование – икономически или правни науки;
  • Допълнителна квалификация – компютърна грамотност MS Office, online приложения и правно-информационни системи.

 

III. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване;           
  • Автобиография ;       
  • Копие на диплома за завършено образование;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /при наличие на професионален опит/;
  • Документ за придобита компютърна компетентност /ще се счита за предимство/.

          

Основната цел на длъжността е осъществяване на подготовката и провеждането на обществените поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и свързаните с него нормативни и поднормативни актове за осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства, в т.ч. на средствата, предоставяни от европейските фондове и програми.

Кандидатите могат да се запознаят  с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр. Троян.

С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика.

Документите ще се приемат от 23.03.2022 година до 01.04.2022 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 07:57, 23 Март 2022
Разглеждания: 455

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook