Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за 1 щатна бройка на длъжност „Здравен медиатор“ в Общинска администрация Троян, функция „Здравеопазване

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

 

Обявява процедура за подбор на 1 щатна бройка на длъжност „Здравен медиатор“ в Общинска администрация Троян, функция „Здравеопазване“, съгласно заповед № 235/24.02.2023 г. на Кмета на Община Троян, при следните изисквания:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността

Минимална образователна степен на кандидата: Средно образование

Допълнителна квалификация на кандидата: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet. 

Професионален опит: Не се изисква. Познанията и/или опитът в здравната и социалната сфера са предимство при назначаване.  

Специфични изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

  • Владеене на майчиния език на лицата от уязвимата група;
  • Познаване на културата и проблемите на уязвимата група;
  • Познаване на нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето;
  • Кандидатът е навършил пълнолетие, не е поставен под запрещение и не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

Основни задължения на длъжността: Подпомага дейността на общината по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ. Осъществява дейности по промоция на здравето сред уязвими групи, включително оказва съдействие на общопрактикуващите лекари, лекарите по дентална медицина и регионалните здравни инспекции. Оказва помощ на лица от уязвими групи при взаимодействие с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани здравно-социални услуги и осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика.

2. Начин на провеждане на подбора: По документи и провеждане на събеседване с одобрените кандидати.

3. Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от документ за завършено образование;
  • Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информационни технологии;
  • Копие на трудова или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит (при наличие).

4. Място за подаване на документите:

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

5. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок до 17:00 ч. на 08.03.2023 г.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

 

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 11:43, 24 Февруари 2023
Разглеждания: 218

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook