Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян обявява свободно работно място - „Оперативен денонощен дежурен“ за осигуряване на оперативно денонощно дежурство

25
Юли
2023
 Община Троян обявява свободно работно място - „Оперативен денонощен дежурен“ за осигуряване на оперативно денонощно дежурство

ОБЩИНА ТРОЯН ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 

Община Троян обявява свободно работно място - „Оперативен денонощен дежурен“ за осигуряване на оперативно денонощно дежурство.

Задължения и основни отговорности:

 1. Осигурява оперативно денонощно дежурство за оповестяването на жителите на общината при привеждането й в различни степени на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация при видовете опасности, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии. Изпълнява денонощни дежурства по утвърден от Кмета на общината график;
 2. Осъществява взаимодействие и обмен на информация със структурите на Министерство на вътрешните работи и други компетентни органи във връзка с опазването на обществения ред, противодействието на престъпността, безопасността на движението и защитата на населението;
 3. Осъществява пропускателен режим и контролира влизането и излизането на работници, служители и граждани в сградата на община Троян и приема сигнали от граждани за нередности на територията на общината;
 4. Носи отговорност за техническото състояние, работата и съхранението на оборудването, с които работи, спазвайки техническите и технологичните правила за тяхната експлоатация;
 5. Следи за поддържане в изправност  и правилното използване на техническите устройства за охрана и оповестяване, а при повреди уведомява съответните длъжностни лица.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Степен на образование - Средно образование;
 • Компютърна грамотност и работа с офис техника;
 • Физическа и психическа годност за изпълнение на длъжността;
 • Да отговаря на изискванията за ЗЗКИ за достъп до класифицирана информация;
 • Отдаденост на работата и способност да работи под напрежение;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Инициативност, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип;

 

Начин на провеждане на подбора:

 • Допускане по документи;
 • Събеседване.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
 2. Копия от документи за придобита образователна степен, за компютърна грамотност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителност на  професионален опит;
 5. Документ за самоличност – необходим за идентификация.

 

Място и срок за подаване на документи :

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 16.30 ч. на 10.09.2023г. /включително/  на адрес – гр. Троян, пл. „Възраждане“№ 1 в Административната сграда на Община Троян.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 13:49, 7 Август 2023
Разглеждания: 376

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook