Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Начин на провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт  „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“   и система за определяне на резултатите

Начин на провеждане на конкурс

за длъжността Старши експерт  „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“ 

и система за определяне на резултатите

 

1. Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и времето за решаване на теста, които се обявяват на кандидатите преди започването на конкурса.

2. Комисията определя системата за оценяване на кандидатите –  при 15 /петнадесет/ верни отговора от възможни  20 /двадесет/  въпроса,  кандидата се счита за успешно издържал теста.

3. Комисията определя време за решаване на теста – 30 /тридесет/ минути.

4. С оглед на тежестта на теста и интервюто, комисията определя коефициенти:

- за тест – коефициент „3“

- за интервю – коефициент „5“

5. Председателят на комисията поканва кандидатите и ги информира за системата за оценяване, минималния резултат при който се счита за успешно издържал теста и  продължителността за решаване на теста.

6. Председателят на комисията обявява началото на провеждане на конкурса.

7. Председателят на комисията дава право на един от кандидатите да изтегли един от трите варианта на теста и го обявява на всички кандидати. Всеки кандидат си изписва имената на всеки един лист от теста и се подписва.

8. След изтичане на определеното време за решаване на теста – 30 /тридесет/ минути, комисията оценява теста и нанасят оценката във формуляра с името на участника поставен в плик малък формат, както и всички членове на комисията се подписват на провереният тест.

9. Всеки кандидат постигнал резултат над минималния се уведомява за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

10. С оглед на това, че резултатите от провеждането на интервюто са по петобалната система, комисията приравнява резултата от теста и определя следните оценки от решаването на теста:

- от 1 до 5 верни отговора – оценка „1“

- от 6 до 10 верни отговора – оценка „2“

- от 11 до 15 верни отговора – оценка „3“

- от 16 до 19 верни отговора – оценка „4“

- при 20 верни отговора – оценка „5“

11. Конкурсът продължава с провеждане на интервюто, като преди провеждането му комисията се запознава с длъжностната характеристика, с информацията за длъжността и формулира въпроси, които се задават на кандидатите.

12. Комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенната скала и попълва формуляр - Приложение № 5 /за експертни длъжности/.

13. Оформянето на окончателния резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите получени при решаването на теста и провеждането на интервюто, умножени с определените коефициенти по т.4 и се оформя във формуляр - Приложение № 8.

14. Конкурсната комисия представя на органа по назначаването протокол за проведения конкурс и всички документи на класираните кандидати в 10 /десет/ дневен срок от провеждането на конкурса.

15. В 10 /десет/ дневен срок от провеждането на конкурса класирането  на кандидатите се обявява на интернет страницата на Общинска администрация – гр. Троян.

16. Назначаване – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от представянето на протокола органът по назначаване издава акт за назначаване на кандидата класиран на първо място.

 

 

Последна промяна: 14:25, 8 Юни 2022
Разглеждания: 520

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook