Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Елица Наумова

Главен специалист

DN-1-04012021-elitsa-naumova-glaven-spetsialist.pdf DN-1-04012021-elitsa-naumova-glaven-spetsialist.pdf

DII-1-04012021-elitsa-naumova-glaven-spetsialist.pdf DII-1-04012021-elitsa-naumova-glaven-spetsialist.pdf

Натали Котовска

Специалист

DN-2-11012021-natali-kotovska-spetsialist.pdf DN-2-11012021-natali-kotovska-spetsialist.pdf

DII-2-11012021-natali-kotovska-spetsialist.pdf DII-2-11012021-natali-kotovska-spetsialist.pdf

Радион Букарев

Ръководител на сектор "Земеделие и гори"

DN-4-12022021-radion-bukarev-rykovoditel.pdf DN-4-12022021-radion-bukarev-rykovoditel.pdf

DII-4-12022021-radion-bukarev-rykovoditel.pdf DII-4-12022021-radion-bukarev-rykovoditel.pdf

Тонка Стаевска-Нешева

Директор на ДГ "Звънче"

DN-3-27012021-tonka-staevska-nesheva-direktor.pdf DN-3-27012021-tonka-staevska-nesheva-direktor.pdf

DII-3-27012021-tonka-staevska-nesheva-direktor.pdf DII-3-27012021-tonka-staevska-nesheva-direktor.pdf

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.