Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".
Служител Декларации

Даниела Кънева

Специалист "Местни приходи - такса битови отпадъци"

DN-7-19072021-daniela-kyneva-spetsialist.pdf DN-7-19072021-daniela-kyneva-spetsialist.pdf

DII-145-19072021-daniela-kyneva-spetsialist.pdf DII-145-19072021-daniela-kyneva-spetsialist.pdf

Елица Наумова

Главен специалист

DN-1-04012021-elitsa-naumova-glaven-spetsialist.pdf DN-1-04012021-elitsa-naumova-glaven-spetsialist.pdf

DII-1-04012021-elitsa-naumova-glaven-spetsialist.pdf DII-1-04012021-elitsa-naumova-glaven-spetsialist.pdf

Иван Раев

Главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“

DII-147-29072021-ivan-raev-glaven-spetsialist.pdf DII-147-29072021-ivan-raev-glaven-spetsialist.pdf

DII-148-29072021-ivan-raev-glaven-spetsialist.pdf DII-148-29072021-ivan-raev-glaven-spetsialist.pdf

Лиляна Данева

Главен специалист "Счетоводство"

DII-31-26042021-lilyana-daneva-glaven-spetsialist.pdf DII-31-26042021-lilyana-daneva-glaven-spetsialist.pdf

DII-30-26042021-lilyana-daneva-glaven-spetsialist.pdf DII-30-26042021-lilyana-daneva-glaven-spetsialist.pdf

Натали Котовска

Специалист

DN-2-11012021-natali-kotovska-spetsialist.pdf DN-2-11012021-natali-kotovska-spetsialist.pdf

DII-2-11012021-natali-kotovska-spetsialist.pdf DII-2-11012021-natali-kotovska-spetsialist.pdf

Тонка Стаевска-Нешева

Директор на ДГ "Звънче"

DN-3-27012021-tonka-staevska-nesheva-direktor.pdf DN-3-27012021-tonka-staevska-nesheva-direktor.pdf

DII-3-27012021-tonka-staevska-nesheva-direktor.pdf DII-3-27012021-tonka-staevska-nesheva-direktor.pdf

Цеца Трифонова

Главен специалист "Счетоводство"

DII-104-12052021-tsetsa-trifonova-glaven-spetsialist DII-104-12052021-tsetsa-trifonova-glaven-spetsialist

DN-6-12052021-tsetsa-trifonova-glaven-spetsialist DN-6-12052021-tsetsa-trifonova-glaven-spetsialist

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top