Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Ангел Ангелов

Ангел Ангелов
 • Заместник-кмет на общината по
  „Бюджет, финанси и общинска собственост“

 • Стая №8
 • Телефон: 0670 / 68 008
 • Електронна поща: angelov@troyan.bg

 

Пряко ръководи и контролира дейността на:

 • Дирекция „Общинска собственост и икономика“
 • Отдел „Местни приходи“
 • Отдел „Бюджет и човешки ресурси“
 • Отдел „Счетоводство“

Дата на раждане: 18.11.1978 г.

Кариера:

 • от 2011 г. Заместник-кмет на Община Троян
 • 2007 - 2011 г. – Общински съветник в Общински съвет – Троян
 • 01.05.2010 г. – „Централна Кооперативна Банка“ АД клон Ловеч, представителство град Троян – Ръководител представителство;
 • 03.11.2008 г. - 30.04.2010 г. – „Централна Кооперативна Банка“ АД – Директор на ЦКБ АД клон Троян;
 • 24.07.2007 г. - 28.11.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ АД филиал Троян, последователно работи като „Специалист привличане на клиенти“ и „Специалист продажби“;
 • 26.04.2004 г. - 24.07.2007 г. – „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД клон Троян, офис Ловеч – „Консултант бизнес клиенти“;
 • 02.10.2000 г. - 25.04.2004 г. в ТБ „Биохим“ АД клон Троян последователно работи като „Счетоводител-касиер“, „Експерт кредитна дейност“ и „Консултант граждани“

Образование и обучение:

 • 2000-2001 г. – Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ - град Свищов - магистър по специалност „Счетоводство на финансовите предприятия“ с професионална специализация „Счетоводен мениджмънт в банките“;
 • 1996-2000 г. – Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ - град Свищов - бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол“ с професионална квалификация „Икономист – счетоводител“;
 • 1993-1996 г. – СОУ „Св. Климент Охридски“ – Троян.

Фунции:

 • Организира и контролира разработването, приемането, актуализирането и отчитането на общинския бюджет.
 • Организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на приходната част по бюджета на Общината.
 • Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетни средства и следи за правилното изпълнение на нормативната уредба.
 • Осъществява контрол на счетоводната политика на Община Троян.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на общинската собственост, стопанската дейност, изпълнението на програмите за стопанска дейност и финансово състояние на търговските дружества с общинско участие и общински предприятия.
 • Придобиване, доказване, управление и разпореждане с общинската собственост на пряко разпореждане на Община Троян, в това число земите от Общинския поземлен фонд и от Общинските горски територии.
 • Координационни действия с различните стопански субекти и регистрираните на територията на общината сдружения.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на икономическото състояние  и развитие на Община Троян.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на жилищната политика.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на  туризма.
 • Провежда общинската политика в областта обществения превоз на пътници и транспортната схема на общината.
 • Провежда общинската политика по отношение на минералните води, предоставени безвъзмездно на Община Троян за управление и ползване с решение на министъра на околната среда и водите.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook