Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

II. Декларации по чл. 20, свързани с ползването на облекчения за заплащането на такса битови отпадъци

  • За имот, който е основно жилище на лице с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление. Лицата с намалена работоспособност подават декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в двумесечен срок от издаването на решението на ТЕЛК/НЕЛК.
  • За имот, който е основно жилище на лице, което е доброволец по смисъла на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение чрез подаване на декларация по образец в срок от 1-ви до 30- ти ноември на предходната година, като прилагат служебна бележка, издадена от Община Троян.
  • Лица със сключен граждански брак и до навършване на 35 г. включително и на двамата съпрузи, могат да ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който е основно жилище на семейството. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение чрез подаване на декларация по образец   от 1-ви до 30-ти ноември на предходната година, за която ще се ползва облекчението. Сключилите граждански брак през годината подават декларация в двумесечен срок от датата на сключването му.
  • Лица, които са действащи планински спасители и притежават талон за правоспособност, издаден от Дирекция Планинска Спасителна Служба  при БЧК  ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който им е основно жилище, като подават декларация по образец в срок  от 1-ви до 30- ти ноември на предходната година като прилагат служебна бележка от ПСС при БЧК.
  • Ползвателите на предоставени за безвъзмездно ползване имоти - собственост на Община Троян предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в срок от 1 до 30 ноември на предходната година. За предоставените им за безвъзмездно ползване имоти през годината, както и в случаи на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се подава  в двумесечен срок.
  • Лицата, на които е предоставен за безвъзмездно управление имот - собственост на Община Троян предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в срок от 1 до 30 ноември на предходната година. За предоставените им за безвъзмездно ползване имоти през годината, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се подава в двумесечен срок .

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 15:41, 23 Ноември 2020
Разглеждания: 928

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook