Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

28
Май
2021
Избори за народно събрание 2021

ОБЩИНА ТРОЯН

З А П О В Е Д

№ 724

гр. Троян, 28.05.2021 г.

                              

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

Предварителните избирателни списъци част І на територията на Община Троян за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

НАРЕЖДАМ:

Избирателните списъци част І, които съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно с избирателните списъци да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян и на местата за обявяване, утвърдени със Заповед № 701 от 25.05.2021 г. на Кмета на Община Троян.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Последна промяна: 09:12, 13 Юли 2021
Разглеждания: 733

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook