Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Участие в Шеста процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

05
Апр
2022
Участие в Шеста процедура по присъждане на…

На 09 февруари 2022 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България публикува покана до българските общини за участие в шестата процедура по присъждането на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа е приета на 15-тата сесия на Конфедерацията на европейските министри, отговорни за местното и регионалното управление на Съвета на Европа през 2007 г. в гр. Валенсия, Испания. В нея са изведени 12 принципа за добро демократично местно управление. Амбицията на Съвета на Европа е чрез изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво да стимулира съвместни действия от национално и местно ниво, с цел подобряване на качеството на управление на всички нива, започвайки от нивото, което е най-близо до гражданите и където стабилната и ефективно функционираща демокрация е от съществено значение.

Стратегията за иновации и добро управление на местно вино на Съвета на Европа е насочена към мобилизиране и стимулиране на действия от страна на заинтересованите страни на национално, регионално и местно ниво, така че гражданите да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората. Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между националните власти, като водеща роля има Министерство на регионалното развитие и благоустройството и местните власти, представлявани от Националното сдружение на общините в Република България.

Концепцията на 12-те принципа все повече се отчита като инструмент и обща референтна рамка за ефективно и ефикасно управление и изпълнение на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за цялостно качество на управлението на общините, като управлението се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Община Троян е четирикратен носител на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво във Втората процедура през 2013 г., Третата процедура през 2015 г., Четвъртата процедура през 2017 г. и Петата процедура през 2020 г.

Срокът за кандидатстване е от 10-ти март до 10-ти юни 2022 г. (включително).

Срокът на валидност на присъдения приз е 2 години.

Европейският етикет за иновации и добро управление се присъжда с решение на Националната платформа на общини, отговарящи за стандарта за качество на управлението в съответствие с принципите за добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Европейският етикет се присъжда на общини, за които извършената независима проверка и верификация на техните самооценки от национални независими експерти е установила прилагането на всичките 12 принципа.

С Решение № 611 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Троян се даде старта на подготовката на документацията за кандидатстване на Община Троян в шестата процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 12:47, 16 Май 2022
Разглеждания: 538

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook