Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проектът на бюджет 2022 година е готов

16
Мар
2022
Проектът на бюджет 2022 година е готов

На 31.03. предстои Общинският съвет да обсъди внесеният от Кмета Донка Михайлова бюджет на Община Троян за 2022 г. Бюджетът в голяма степен ще определи степента на решение на основните приоритети за развитие на общината.

За поредна година бюджетът на общината нараства, като това не е за сметка на нарастване на местните данъци и такси, които за 2022 г. остават непроменени.

Рамка на бюджета, който Кметът предлага, е в размер на 38 млн. 764 хил.лева, от които за държавни дейности 21 млн. 113 хил.лева и за местни дейности – 17 млн. 651 хил.лева. За съпоставка за 2021 г. рамката а е 35 млн. 918 хил.лева. Отчетеният ръст е в размер на 2 млн. 846 хил.лева, като при приходите за финансиране на държавни дейности е 2 млн. 080 хил.лева и за местни дейности 766 хил.лева.

Субсидията за финансиране на разходите за делегираните държавни отговорности е 18 млн. 759 хил.лева, като от тях най-много средства за са за образование – 12 млн. 881хил.лева, преставлявящи 69 %, социални дейности и здравеопазване – 2 млн. 977 хил.лева или 16 % и за култура – 943 хил.лева  5 %.

В съответствие със Закона за държавния бюджет от  01.04. отпадат таксите за детски градини и детска ясла, като е определен нов стандарт за финансиране на 1 дете, който държавата ще предоставя на общините и са завишени щатните бройки за музеите с 3, от които две са за Природо-научния музей в Черни Осъм и една за Музея на занаятите в Троян. С 43 хил.лева е завишен бюджета на читалищата и с 374 хил.лева на социалните услуги.

Местните приходи са тези, с които се финансират местните политики. За първи път прогнозата за данъчните приходи е над 3,5 млн.лева. Въпреки че, размерът на местните данъци и на таксата за битови отпадъци се запазват, е предвиден ръст спрямо реализираните за 2021 г. със 129 хил.лева и спрямо плана за 2021 г. с 537 хил.лева. Завишение е разчетено и в приходите от управление на общинската собственост. Заложените приходи са 5 413 хил.лева, което е с 205 хил.лева повече от разчетените в първоначалния бюджет за 2021 г.  и със 113  хил. лева повече спрямо реализираните за 2021 г. Общо от собствени приходи на Общината през 2022 г. очаква да реализира 8 млн. 920 хил.лева. 

От текущата издръжка на местни дейности най-голям дял имат разходите, свързани с комуналното стопанство и благоустройството – чистота, ВиК, снегопочистване, озеленяване и улично осветление – 4 млн.лева. Разходите за образование, здравеопазване и социални дейности, които общината разходва от собствените си приходи са 1 млн. и 300 хил.лева. Бюджетът предвижда по-нататъшно изпълнение на ангажимента на Кмета на общината средствата за спорт и култура да нарастват ежегодно. През 2020 г. те ще бъдат над 700 хил.лева.   Продължава подкрепата на археологическите разкопки на крепостта „Состра“ и местността „Калето“.

Инвестиционни разходи /капиталови разходи и текущи ремонти/ – около 7,5 млн.лева или 20 % от общите разходи, обезпечени с местни приходи. От тях 1 млн.лева се предвижда да бъдат вложени в селата на общината. Основните капиталови разходи се предвиждат за подобряване на качеството на жизнената среда. Продължава изграждането на нови детски площадки, 390 хил.лв. са предвидени за изграждане на обслужваща инфраструктура /водопровод, канализация и улица/ към социалните услуги, които ще бъдат разположени в новата поликлиника. Ще бъде проектиран Център за възрастни хора в сградата на бившето общежитие към закритото училище във Врабево. През годината ще бъде изградено ново газово стопанство за Детска ясла и Детска градина „Синчец“.

През годината се предвижда да започне изграждането на третия същностен етап Многофункционалната спортна зала, за която ще се търсят средства. Със средства от общинския бюджет ще се изгради подземната и надземна част на довеждащата улица „Мир“. Бюджетът предвижда средства и за тротоарите при северния вход и участък от южния вход на града. Ще бъде довършена и цялостната реконструкция на улиците „Незабравка“ и „Голяма Рибна“. Нови 145 паркоместа се предвижда да бъдат осигурени паркинга в квартал 303 и на улица „Раковски“. Нова детска площадка се предвижда на ул. „Захари Зограф“, площадката на ул. „Стефан Караджа“ ще се реконструира.

Предвидено е закупуване на нова сметосъбираща техника, мултифункционален камион със зимно и лятно оборудване и миячна машина за нуждите на ОП „Комунални услуги“ и по-нататъшна подмяна на съдовете за смет.

Община Троян кани гражданите на общината на обществено обсъждане на бюджета на 17.03. от 17,30 часа в салона на Общински съвет.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:11, 26 Април 2022
Разглеждания: 1384

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook