Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Представяне дейността на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ и координиране на дейностите за подкрепа с деца в риск на територията на община Троян

31
Яну
2022
Представяне дейността на социалната услуга „Център за…

На 26.01.2022 г. се проведе онлайн среща, инициирана от Община Троян, за представяне дейността на социалната услуга Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и създаване на механизъм за взаимодействие между различните институции, с цел подобряване работа с деца и семейства в риск на територията на общината.

Срещата бе открита от заместник-кмета Розалина Русенова, която накратко запозна участниците с приоритетните цели на общинското ръководство в областта на социалните услуги и припомни, че от края на м. октомври 2021 г. общината е поела изцяло управлението на услугата ЦОП. Тя даде думата на г-жа Марияна Николова, началник на отдел „Социална и здравна политика“, която представи екипа на Центъра.

Г-жа Мария Мировойска, координатор на дейностите в ЦОП и управител на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, запозна участниците: директори на образователни институции, кметове и кметски наместници на населени места, представители на органите на реда и ОбКБППМН с конкретните параметри на социалната услуга – същност, целеви групи, видове дейности, начини на достъп до центъра, работното му време. Центърът за обществена подкрепа разполага с добре подготвен и мотивиран колектив състоящ се от: клиничен психолог и логопед, социален педагог, социални работници и психолози, а при необходимост се наемат и външни консултанти. Специалистите работят индивидуално и групово според конкретния случай. Има подсигурен транспорт, което дава възможност за мобилна робота в населените места. Услугата е напълно безплатна за потребителите.

Дейността на ЦОП е насочена основно към подкрепа, превенция и консултиране на деца и семейства в риск. Той извършва широк спектър от дейности, които са насочени към: деца жертва на физически  и емоционален тормоз, на експлоатация и насилие; деца неглижирани или изоставени от своите семейства, а също и такива заплашени от отпадане или отпаднали от образователната система; деца с рисково или отклоняващо се от закона поведение; деца и младежи ползващи или напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип; семейства, при които има риск да изоставят децата си или се нуждаят от допълнителна подкрепа; семейства желаещи да осиновят дете или вече осиновили, а също и такива предлагащи приемна грижа.

Специалистите в услугата изготвят индивидуална специализирана оценка на потребностите на всяко дете, което позволява адекватна преценка на рисковете и изготвяне на план за подкрепа.

Всички участници се обединиха около нуждата от задълбочаване на междуинституционалното сътрудничество на общинско ниво, като начин за превенция на социалното изключване и рисково поведение.

От възможностите предоставяни от Центъра могат да се възползват всички деца и семейства в риск, които по собствена преценка търсят подкрепа.

Центърът за обществена подкрепа се намира в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски“ № 17 (блок „Къпинчо“); тел. за връзка: 0878901348; е-mail: cop_troyan@abv.bg.

Последна промяна: 13:35, 31 Януари 2022
Разглеждания: 587

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook