Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, 2024 г.

18
Мар
2024
Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, 2024 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В продължение на вече 24 г. Община Троян спазва традицията и за пореден път предоставя възможност за участие в Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, чрез която може да реализирате Ваши идеи, като подадете формуляр за кандидатстване за осъществяване на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности.

Проектните предложения следва да бъдат насочени изцяло към изпълнение на благоустройствени дейности, свързани със създаване и възстановяване на обществени зони за отдих, благоустрояване на околоблокови и междублокови пространства, обновяване на обществени площи за игра на открито, изпълнение на естетизирани елементи на градската среда, за което към обявената покана прилагаме детайли за изпълнение и примерни предложения.

Правилата на програмата подробно са разписани в поканата за участие, от където може да разберете кой може да участва, кои са допустимите за финансиране дейности, реда за кандидатстване, критериите за оценка и начина на подбор на проектните предложения.

Поканата за участие и формуляра за кандидатстване могат да бъдат изтеглени по-долу на тази страница.

Проектните предложения могат да се изпращат до деловодството на Община Троян по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или на e-mail: postbox@troyan.bg, или на хартиен и електронен носител в Общинския център за информация и услуги в Община Троян, пл. „Възраждане“ 1, в срок до 16:00 ч. на 30.04.2024 г.

Проектът заедно с приложенията следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл!

Очакваме Вашите идеи и предложения, чрез подаване на формуляр за кандидатстване по програмата.

Ще се радваме, ако постъпят качествени и интересни проектни предложения, допринасящи за повишаване на качеството на живот на територията на общината.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

 

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:54, 8 Април 2024
Разглеждания: 384

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook